Deadline 11 oktober! Tegemoetkoming amateursportorganisatie COVID-19 (TASO- regeling)

Een amateursportorganisatie (sportvereniging) komt voor een eenmalige tegemoetkoming in aanmerking als het in de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020 en/of 1 juni tot en met 1 augustus 2020 ten minste 20% aan omzet heeft verloren. Ook mag de organisatie, in het kader van de uitbraak van COVID-19, geen andere tegemoetkomingen van doorlopende lasten hebben ontvangen.

De TASO-regeling helpt je organisatie bij het betalen van de vaste lasten met een eenmalige vergoeding van maximaal 7.000 euro: maximaal 3.500 euro voor de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 en maximaal 3.500 euro voor 1 juni 2020 tot 1 september 2020.

Voorwaarden

 • De minister verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een amateursportorganisatie die ten minste 20% aan omzetverlies heeft geleden als gevolg van de maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
 • Een amateursportvereniging komt slechts eenmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van onderhavige beleidsregel.
 • De organisatie heeft, in het kader van de uitbraak van COVID-19, geen andere tegemoetkoming voor doorlopende lasten ontvangen.

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten in de periode waarin ten minste 20% minder omzet was. Je kunt voor 2 perioden subsidie aanvragen: 1 maart tot en met 31 mei 2020 en 1 juni tot en met 31 augustus 2020.

Doorlopende lastenTegemoetkoming (fortfaitair)
€ 501 t/m € 1.500€ 1.500
€ 1.501 t/m € 2.500€ 2.500
€ 2.501 t/m € 3.999€ 3.500

 

Er is € 44,5 miljoen subsidie beschikbaar. Bij overschrijding van het budget vindt een loting plaats onder alle volledige aanvragen. Neem de tijd om de aanvraag correct en volledig in te dienen. Zo verklein je het risico om niet aan de loting deel te nemen.

Meer informatie en aanvragen

De regeling kan van 22 september tot en met 11 oktober 2020 aangevraagd worden. Dat doe je via dit online formulier. Houd daarbij de volgende gegevens bij de hand:

 • Je KvK-nummer.
 • Een volmacht als je niet tekenbevoegd bent conform KvK.
 • Een digitale kopie van een bankafschrift (niet ouder dan drie maanden). Alleen het IBAN, de datum en de tenaamstelling moeten zichtbaar zijn. Maak de andere gegevens onleesbaar. Een print screen vanuit internetbankieren wordt ook geaccepteerd.
 • De hoogte van de doorlopende lasten in periode 1.
 • De hoogte van de doorlopende lasten in periode 2.

Heb je vragen over de TASO? Neem dan contact op met het ministerie VWS, door te bellen naar 070 3405566 (optie 1 en daarna optie 5). Of stuur een e-mail naar taso@minvws.nl.

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS)

De TASO-regeling geldt niet voor huurlasten, hiervoor is een aparte regeling, de Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS). Samengevat komt de tegemoetkomingsregeling verhuurders sportaccommodaties hierop neer:

 • De minister verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder voor de in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 gederfde huurinkomsten als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19;
 • Een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder komt slechts in aanmerking voor een tegemoetkoming indien de huur ten laste van de amateursportorganisatie daadwerkelijk is kwijtgescholden gedurende de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020;
 • Een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder komt slechts eenmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van deze beleidsregel.  Heeft jouw vereniging of organisatie over de periode 1 maart tot en met 1 juni wel (gedeeltelijk) huur betaald? Wijs je verhuurder dan op deze regeling.

Aanvragen kan via dit online formulier en is mogelijk van 15 september tot en met 15 oktober 2020. Meer over de TVS lees je hier. Kom je er niet uit met je verhuurder, laat de gemeente of ons dat dan weten!

Bron: Ministerie VWS & NOC*NSF, 2020