Subsidies voor duikverenigingen

Clubbesturen nemen soms belangrijke beslissingen met financiële consequenties. Bijvoorbeeld de aanschaf van een nieuwe compressor, groot onderhoud aan het clubgebouw, aanpassing van de lokale duikplek of het vervangen van duiksets die voor de opleidingen worden gebruikt. Vaak gaat dit gepaard met flinke investeringen die door de vereniging niet altijd zelf zijn op te brengen. Subsidies brengen hier soms uitkomst. Met een bijdrage van de gemeente, provincie of zelfs uit Europa, kunnen projecten toch gerealiseerd worden. Maar let op, er zitten altijd haken en ogen aan een subsidie.

Geld uit de gemeente

Er is niet zomaar een lijstje met geldverstrekkers op te noemen waar je kunt aankloppen voor geld. Behalve dan bij de reguliere banken waar je terecht kunt voor een lening. Ieder project, iedere locatie en iedere gemeente heeft andere mogelijkheden en voorwaarden. Soms is er geen enkele subsidie te krijgen bij een gemeente, terwijl er bij andere gemeenten juist wel kansen liggen. Hier kan je maar op één manier achter komen, en dat is in gesprek komen en blijven met jouw gemeente. Onderzoek wat jouw gemeente in haar plannen schrijft over sport, sportaccommodaties en subsidies. Zie je aanknopingspunten met jouw plannen voor de club, maak dan een afspraak met de ambtenaar die het gemeentebestuur adviseert over de toekenning of afwijzing van jouw aanvraag. Is de ambtenaar enthousiast, plan dan een afspraak met de betreffende wethouder. En vergeet de wethouder en ambtenaar niet uit te nodigen zodra het project is gerealiseerd en feestelijk wordt afgesloten!

Een aantal provincies en gemeenten hebben de mogelijkheid om op hun website overzichtelijk te zoeken naar beschikbare subsidies. Voorbeelden hiervan zijn de provincies Utrecht, Noord-Holland, Limburg en de gemeenten Haarlemmermeer en de Ronde Venen.

Sport in de collegeprogramma’s

Het Mulier instituut heeft eind 2018 onderzoek gedaan naar sport in de gemeentelijke collegeprogramma’s. Daaruit blijkt dat in 98 procent van de programma’s voor 2018-2022 aandacht wordt besteed aan sport. Sport is daarbij nadrukkelijk verweven met andere beleidsterreinen en landelijke ontwikkelingen, waarbij gezondheid, duurzaamheid en samenwerking binnen en buiten de sector centraal staan. Deze conclusie is op basis van een analyse van de collegeprogramma’s van 104 Nederlandse gemeenten.

Uit de analyse blijkt dat drie kwart van de gemeenten een aparte sportparagraaf in de collegeprogramma’s heeft opgenomen. De volgende thema’s krijgen in de sportparagrafen de meeste aandacht:

  • Sportverenigingen zijn voor gemeenten een belangrijke samenwerkingspartner, waar meer taken en verantwoordelijkheden worden neergelegd. Sportverenigingen worden gezien als belangrijke ontmoetingsplek met een grote maatschappelijke waarde.
  • Bij sportaccommodaties staat betaalbaarheid, duurzaamheid en toekomstbestendigheid centraal.
  • Beweeggedrag en een gezonde en actieve leefstijl worden gestimuleerd.
  • Fysieke en sociale toegankelijkheid tot sport voor mensen met een beperking, gezinnen met een krappe beurs en ouderen wordt gewaarborgd.

Provincie en Europa

Subsidies waar je als lokale club minder snel terecht komt zijn die van provincies en Europa. Voor een provinciale subsidie heb je een degelijk en concreet plan of project nodig dat aansluit bij de provinciale doelen. Je maakt meer kans door met meerdere organisaties een plan en aanvraag in te dienen. En ook hier geldt dat het belangrijk is in gesprek te komen met de provincieambtenaren. Dien je zonder aankondiging of mondelinge toelichting een plan in, dan verklein je de kans op een toekenning.

Subsidies uit Europa zijn er genoeg, maar gaan gepaard met een aanzienlijke administratieve last. Het geld dat je krijgt moet wel in verhouding zijn tot de administratie die erbij komt kijken. Er worden tussenrapportages verwacht, een eindrapportage en je moet onomstotelijk aantonen dat het project gerealiseerd is. Daarnaast wordt vrijwel altijd een eigen bijdrage verwacht van tenminste 50% en heb je vaak één of meerdere partners uit andere EU-landen nodig. Overigens hebben veel provincies een ambtenaar in Brussel rondlopen die je kan adviseren over de kans van slagen van jouw aanvraag.

Subsidiebureaus

Er zijn in Nederland subsidiebureaus die je helpen bij het vinden van subsidies, de aanvraag en de administratie. Deze bureaus weten goed de weg in subsidieland, maar rekenen ook vaak een flink percentage van of bovenop de subsidie. Voor sportverenigingen is dit meestal niet de meest gekozen route.

Sportakkoord

Halverwege 2018 is het eerste Nationale Sportakkoord door de Minister getekend: ‘Sport verenigt Nederland’. Veel provincies en gemeenten gaan aan de slag met lokale of regionale sportakkoorden. Zo is er in de provincie Zeeland al het Zeeuws Sportakkoord. Het Nationale Sportakkoord kent een aantal thema’s waarmee gemeenten aan de slag kunnen. We verwachten dat er eind 2019 bij veel gemeenten een lokaal Sportakkoord ligt. Hier liggen kansen voor duikverenigingen.

Subsidiedatabase

Een handig hulpmiddel om voor jouw project een eventueel subsidieprogramma te vinden is de subsidiedatabase van Kenniscentrum Sport (een initiatief van NOC*NSF). In de database vind je eenvoudig alle informatie over de diverse subsidieregelingen en fondsen voor sportclubs. In de database vind je ook subsidiemogelijkheden van vele fondsen en foundations, waar sportverenigingen subsidie kunnen aanvragen voor allerlei activiteiten. Bekende fondsen zijn bijvoorbeeld het Oranjefonds en het Fonds Gehandicaptensport.

Vragen over subsidies?

Hiervoor kun je terecht bij de medewerkers van het bondsbureau. Zij helpen je graag op weg en zijn te bereiken via 0318-559347 of via info@onderwatersport.org.