Staalslakken toch gestort

Ondanks de bezwaren van de NOB is toch de vergunning aan Rijkswaterstaat verleend om staalslakken te storten voor de kust van Zeeland. De staalslakken worden gestort bij duiklocaties Burghsluis West en Schelphoek, en vlakbij Zierikzee. Echter is hier geen duiklocatie.

Zienswijze NOB

Als reactie op de vergunningaanvraag van Rijkswaterstaat heeft de NOB in november 2013 een zienswijze ingediend bij de provincie. Hierin pleiten wij ervoor dat de staalslakken met natuurlijk materiaal wordt afgedekt, zodat de oorspronkelijke bodemstructuur behouden blijft. Hier blijkt geen geld voor te zijn.

De NOB is in haar zienswijze niet tegen het versterken van de vooroevers, omdat wij de veiligheid en de bescherming van het land zeer belangrijk vinden. Echter vinden wij het behoud van de oorspronkelijke natuur onder water ook belangrijk, waardoor wij er voorstander van zijn om de staalslakken met een natuurlijk materiaal af te dekken.

Met het verlenen van de vergunning wordt het moeilijker om de werkwijze met alleen staalslakken tegen te houden. De NOB onderzoekt mogelijkheden om in de toekomst bij andere locatie de oorspronkelijke natuur te behouden.

Foto: Ron Offermans