Sportverenigingen schenken massaal alcohol aan minderjarigen

Schenkt jullie vereniging alcohol aan minderjarigen? Het onderzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar het alcoholbeleid bij sportverenigingen is deze week uitgebreid in het nieuws.

Percentage

Voor het onderzoek werden minderjarige jongeren van 17 jaar ingezet als ‘mystery kids’ en bestelden bier of wijn aan de bar van sportverenigingen. Uit dit onderzoek blijkt, dat bij meer dan 75% van de onderzochte verenigingen 17-jarigen zonder problemen een biertje of wijntje konden bestellen. Dit percentage ligt zelfs nog hoger binnen hockey en voetbalverenigingen. Volgens het onderzoek is de ons-kent-ons-sfeer een belangrijke reden waarom veel sportkantines de regels overtreden.

En bij jullie?

De NOB stelt zich natuurlijk de vraag, hoe hoog dit percentage ligt bij duikverenigingen. Het antwoord op deze vraag heeft de NOB niet, maar benadrukt wel het nastreven van de norm ‘onder de 18 geen alcohol’. Verenigingen hebben hierin een belangrijke rol en de verantwoordelijkheid om deze norm te handhaven. We willen verenigingen daarom vragen om kritisch te zijn naar het eigen schenkbeleid en waar nodig na te denken over het aanscherpen van het schenkbeleid. De overkoepelende sportorganisatie NOC*NSF stelt diverse ondersteuningsinstrumenten beschikbaar die zowel sportverenigingen als gemeenten kunnen helpen bij een verantwoord schenkbeleid. Zijn jullie als vereniging geïnteresseerd in deze ondersteuningsinstrumenten? Klik dan hier!