Sportduikers niet tegen flyboarden op de Nionplas

Binnenkort staan de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) en de gemeente Geertruidenberg opnieuw voor de rechter. Deze keer vraagt de NOB de rechtbank de door de gemeente verstrekte evenementenvergunning voor het flyboarden op de Nionplas te schorsen. De NOB is voor gezamenlijk gebruik van de plas, maar dat mag niet ten koste gaan van het gebruik door sportduikers.

De NOB trekt in deze kwestie samen op met lokale duikverenigingen en duikcentra. Erik van Vessem, bestuurslid van de NOB vertelt: “Vanaf 2015 zijn wij al bezig om deze plas voor de duiksport te behouden. Een eerste omgevingsvergunning is door de gemeente vanwege een groot aantal (69!) bezwaren ingetrokken en een tweede vergunning is door de rechtbank opgeschort.” Nu ligt er opeens een evenementenvergunning waarmee de flyboardondernemer op twee dagen mag flyboarden. Wij hebben altijd gezegd dat we vóór gezamenlijk gebruik van de plas zijn. Maar er moet wel voldoende ruimte voor de sportduikers blijven die hier al tientallen jaren zonder problemen en overlast te veroorzaken duiken. En de flora en fauna moet er niet onder lijden” zegt Erik.

Veiligheid

Ondanks dat de evenementenvergunning maar voor twee dagen is, heeft de NOB toch bezwaar gemaakt en een voorlopige voorziening aangevraagd. “Er ligt immers een uitspraak van de rechter en die kan je als gemeente niet zomaar naast je neer leggen” aldus Erik van Vessem. “Tijdens deze twee dagen mag er volgens de vergunning niet gedoken worden, maar het blijft onduidelijk wat de gevolgen voor de flora en fauna zijn. Daarnaast is de informatie over het duikverbod aan de waterkant niet duidelijk genoeg en vinden we dat daarmee de veiligheid voor sportduikers niet voldoende geborgd is.”