Sportbestuurdersplatform.nl is live!

Bestuurders doen steeds nieuwe kennis en ervaring op. Omdat ze vaak te maken hebben met dezelfde vragen en elkaar daardoor onderling goed kunnen helpen en inspireren, gaat de NOB samen met NOC*NSF en elf andere sportbonden een online platform voor sportbestuurders faciliteren. Op dit platform kunnen bestuurders elkaar vragen stellen, vragen beantwoorden en met elkaar in gesprek gaan. In februari gaat het platform live en gaat er een pilot van start, waaraan ook 19 bestuurders vanuit de onderwatersport meedoen. Ook andere bestuurders kunnen gedurende het jaar toegang krijgen tot dit platform.

www.sportbestuurdersplatform.nl wordt dé centrale plek waar bestuurders makkelijk, snel en efficiënt goede oplossingen kunnen vinden voor generieke vraagstukken waarbij zij een beroep doen op de kennis van medebestuurders. Denk hierbij aan onderwerpen als financiën, werven van vrijwilligers of ledenbehoud. Hoewel bestuurders altijd vragen kunnen blijven stellen aan de verenigingsondersteuner, kan het interessant zijn om een vraag juist via dit platform aan medebestuurders te stellen. Omdat het een generiek platform is, is de kans groot dat een bestuurder meerdere inspirerende antwoorden krijgt vanuit verschillende perspectieven en sporten. Benieuwd? Bekijk alvast de pagina www.sportbestuurdersplatform.nl

Start pilot in februari

In februari gaan elf bonden van start met een pilot. Tijdens de pilotfase wordt het platform stap voor stap in gebruik genomen door groepen enthousiaste bestuurders die actief een bijdrage gaan leveren aan dit platform. De bestuurders uit de pilotgroep gaan elkaar vragen stellen en vragen beantwoorden en bouwen zo aan een platform waar veel waardevolle informatie te vinden is voor en door sportbestuurders. In februari start de eerste groep bestuurders op het platform en gedurende het jaar kunnen steeds meer bestuurders toegang krijgen.

Interesse in het platform

Ben je na het lezen van bovenstaande informatie benieuwd naar het platform en heb je vragen en/of kennis? Deel dit dan met medebestuurders en draag bij aan een platform vol kennis over allerlei sport generieke vraagstukken. Om toegang te krijgen tot de volledige inhoud en functionaliteiten van het platform heb je een account nodig. De NOB kan een account voor jou aanmaken. Interesse? Stuur dan een mail naar info@onderwatersport.org. Dan zetten we je op de lijst geïnteresseerden. Ook met vragen over de pilot en het platform kun je terecht bij ons.