SOS International – ‘Kan ik u helpen?’

Je hoopt het telefoonnummer van SOS International nooit in te hoeven toetsen op je telefoon. Maar kom je wel in de situatie dat je snel en adequaat professionele hulp nodig hebt, dan is het goed te weten dat vrijwel alle reisverzekeringen een goed georganiseerde alarmcentrale hebben. Bij een acute noodsituatie is het altijd belangrijk dat je meteen contact opneemt.

Ook de alarmcentraledienst van de NOB Duikreisverzekering is met SOS International goed ingericht. SOS is de grootste onafhankelijke alarmcentrale van Nederland en biedt 24/7 hulp aan gestrande reizigers bij ziekte, een duikongeval of autopech. In Nederland zijn behalve SOS International nog een aantal andere alarmcentrales actief. De bekendste zijn Eurocross Assistance, ANWB Alarmcentrale en Allianz Global Assistance.

Hoe gaat dat eigenlijk in z’n werk, als je hulp nodig hebt?

Overkomt je een duikongeval in het buitenland, dan wil je natuurlijk zo snel en goed mogelijk worden geholpen. Dat begint al met een goede voorbereiding. Behalve de check of je al je duikspullen in de koffer hebt ingepakt, check je ook je reisverzekering op de juiste dekkingen. Voor sportduikers zijn een aantal dekkingen belangrijk die niet altijd standaard zijn meeverzekerd in een reguliere reisverzekering. Je kunt dan een extra module afsluiten of een specifieke duikreisverzekering afsluiten zoals de NOB Duikreisverzekering in combinatie met het lidmaatschap van de NOB.

Andere zaken die bij een goede voorbereiding horen, zijn de belangrijkste telefoonnummers, de geldigheid van je identiteitskaart of paspoort, een Europese zorgpas, de stand van zaken op je bestemming en kopieën van de belangrijke documenten.

Gaat het ondanks je goede voorbereiding toch nog mis en kom je in een acute noodsituatie terecht, dan doe je een beroep op je reisverzekering en neem je direct contact op met de alarmcentrale. De kosten die de alarmcentrale maakt, vallen onder je reisverzekering. Dit geldt ook voor de kosten van opsporing en redding. Deze kosten kunnen hoog zijn, als er bijvoorbeeld een helikopter of reddingsteam moet komen. Daarom is het van belang een goede reisverzekering af te sluiten. Vooral als je op duikavontuur in het buitenland gaat.

Contact met alarmcentrale

Op een alarmcentrale werken goed getrainde en professionele hulpverleners. Als er een hulpverzoek binnenkomt, gaan zij direct aan de slag voor je. Een alarmcentrale heeft een wereldwijd netwerk van hulpverleners zoals artsen, bergers en ziekenhuizen met recompressiekamers.

De hulpverleners van de alarmcentrale helpen je met de coördinatie van de hulpverlening zodat je bijvoorbeeld snel in het juiste ziekenhuis terecht komt, je familie geïnformeerd wordt, er garanties gegeven worden voor de medische kosten aan het ziekenhuis en een vroegtijdige terugvlucht.

Soms is er eerst ook toestemming nodig voor het maken van kosten. Je bent in ieder geval verplicht de alarmcentrale te bellen bij spoedeisende hulp, ziekenhuisopname, vervoer in verband met ziekte of ongeval en een overlijden in het buitenland.

Ben je weer veilig thuis? Dan volgt nog de financiële afhandeling van de gemaakte (medische) kosten. Hiervoor kun je terecht bij de klantenservice van de verzekeraar. Kosten die in het buitenland zelf zijn betaald, kun je meestal rechtstreeks indienen bij de verzekeraar. Afhankelijk van welke kosten er zijn gemaakt, kunnen deze door de zorgverzekering of reisverzekering worden vergoed. De zorg- en reisverzekeraars hebben onderling afspraken gemaakt zodat de vergoeding en afhandeling van de kosten goed verloopt.

Wat doe je in geval van nood?

Voor ondersteuning en coördinatie bij (duik)ongevallen die je op reis in binnen- en buitenland overkomen, neem je contact op met de alarmcentrale die in de polis van je verzekering staat.

Ben je via de NOB Duikreisverzekering verzekerd, dan kun je 24/7 contact opnemen met Alarmcentrale SOS International Amsterdam via telefoonnummer +31 (0)20-651 51 51.

Veilige duiken!

Lees ook:

Ik ben toch goed verzekerd?

Welke verzekering kies ik?

Welke dekkingen bij een duikverzekering zijn belangrijk?