Samen een RI&E maken heeft veel voordelen

Veiligheid is een belangrijk thema binnen duikverenigingen. Het maken van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is dan ook iets waar veel clubs mee bezig zijn. Helaas vindt niet iedereen dit een leuke klus, terwijl de inhoud van zo’n RI&E toch op alle leden betrekking heeft. Het bestuur van Duikteam de Watergeuzen heeft daar iets op verzonnen: zij maken de RI&E met de hele vereniging en werken ‘m jaarlijks bij.

“Een paar jaar geleden zijn we met een paar mensen begonnen aan een RI&E”, vertelt voorzitter Friedus van der Minne. “Dit kostte veel tijd en gaandeweg twijfelden we aan het nut ervan. Het leek weer iets voor in de la, want wat doen de leden met al die regeltjes? Toch wilden we de inhoud van de RI&E niet negeren, maar het proces kon anders vonden we.” Het idee ontstond om de leden van Duikteam de Watergeuzen zelf aan het werk en denken te zetten. “Zonder draagvlak is een RI&E natuurlijk niets waard”, vindt Friedus. “Leden moeten weten waarom zoiets belangrijk is, hoe het werkt en wat erin staat.”

Clubavond

Daarom is tijdens een clubavond de RI&E op het programma gezet. Verschillende groepen gingen aan de slag met de onderdelen van de ‘sportduikrisicograaf’, de RI&E-module van de NOB. “Elke groep zorgde voor een plenaire terugkoppeling. De discussies werden vervolgens met z’n allen gevoerd, onder leiding van het groepje dat zich in het onderwerp had verdiept”, aldus Friedus. Van deze avond is een verslag gemaakt dat uiteindelijk de basis vormde voor de RI&E. Ook zijn afspraken gemaakt voor de verdere uitwerking van onderwerpen waarvoor dat nodig was. “Denk dan aan een aangepaste vulinstructie, een aangepaste lijst voor de oppervlaktecoördinator, etcetera. Tijdens de ALV hebben we het onderwerp opnieuw op de agenda gezet.”

“Samen afspreken hoe we ons gedragen”

Wat dit het bestuur heeft opgeleverd? “Het is waardevol om te discussiëren over de verschillende risico’s van de duiksport en het belang van toepasbare maatregelen”, vindt Friedus. “Daarnaast is het voor mij belangrijk om de leden geen regels op te leggen, maar samen te bedenken en afspreken hoe we ons gedragen. Er is daarmee draagvlak gecreëerd voor de inhoud van de RI&E.” De club wil dit vanaf nu jaarlijks blijven organiseren. “We zijn aantoonbaar bezig met de RI&E; van een verplichting hebben we een sturingsinstrument gemaakt dat ieder jaar voor zinvolle gesprekken en discussies zorgt.”

Gemotiveerde mensen

Voor de leden was het bovendien een leuke en nuttige avond, waarin een ‘zwaar’ thema wat laagdrempeliger is benaderd. Friedus zag vooral gemotiveerde mensen die actief nadachten over hun eigen veiligheid. “De leden zijn aan het denken gezet. En bovendien: als je je eigen gedragsregels formuleert, dan is de kans groter dat je jezelf en anderen daaraan houdt!”

Voor meer informatie: www.duikteamdewatergeuzen.nl of info@duikteamdewatergeuzen.nl
Bekijk hier de sportduikrisicograaf van de NOB.