Resultaten onderzoek incident Zeelandbrug

Eind september vond er bij duikplek De Zeelandbrug een incident met een werkschip plaats waardoor sportduikers in gevaar zijn gebracht. De Provincie Zeeland heeft met de aannemer een onderzoek naar het incident uitgevoerd en de resultaten daarvan bekend gemaakt.

In opdracht van de Provincie Zeeland is er van juni t/m september onderhoudswerk aan de pijlers van de Zeelandbrug uitgevoerd. Dit werk gebeurde uitsluitend vanaf het water met verschillende werkschepen met hoogwerkers. Bij de schippers was bij aanvang van het werk in juni niet bekend dat er ook gedoken werd bij Nederlands bekendste en een drukbezochte duikplek. Op het moment dat er tientallen meldingen bij de NOB binnen kwamen, werd het werk stilgelegd en zijn er maatregelen genomen. Er is een waarschuwingsbord bij de trap geplaatst en Rijkswaterstaat heeft een duikverbod ingesteld.

Op 26 september moesten er nog wat laatste restwerkzaamheden bij de eerste pijler worden uitgevoerd. Het informatiebord was intussen verdwenen en het werk was niet bij de NOB bekend. Na het aanmeren van het werkschip zijn er twee ankerpalen met een relatief lage snelheid van 8 meter per minuut neergelaten. Deze palen zorgen voor de stabiliteit van het schip. Wat de schipper niet in de gaten had, was dat er ter plaatse ongeveer 10 duikers bij de pijlers aan het duiken waren.

In het onderzoek is onder andere gekeken hoe het mogelijk is dat de aannemer niet wist dat er duikers in het water waren. Uit het onderzoek zijn een aantal belangrijke conclusies en aanbevelingen gekomen:

  • Er zijn door het hele traject aannames gedaan over hoe informatie gedeeld zou worden en met wie, hierdoor is niet iedereen volledig geïnformeerd geraakt. Van belang is de informatie te verifiëren en deze vast te leggen.
  • Er zijn verschillende afspraken gemaakt tijdens de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden die niet zijn vastgelegd. Doordat niet alles is vastgelegd is de overdracht van informatie minder volledig. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in een werkplan dat de overdracht binnen het uitvoeringsteam makkelijker maakt.
  • Er is vooraf geen inventarisatie gemaakt van stakeholders. Hierdoor was er geen volledig inzicht in welke betrokkenen er buiten de provincie en de aannemer nog meer waren. Hierdoor zijn niet alle partijen in beeld gebracht en is er geen passend communicatiemiddel bij die partijen gezocht. Belangrijk is daarom de omgeving en stakeholders goed in kaart te brengen zodat gebruikers bereikt worden.
  • De aanwezigheid van sportduikers op en om het werkterrein is onderschat. Duikers zijn onder water slecht zichtbaar, zeker als zij geen gebruik maken van hulpmiddelen als een boei of vlag. De aanwezigheid van een informatiebord over de werkzaamheden heeft duikers er niet van weerhouden te gaan duiken (in de periode voor het incident). Er zijn dus meer of sterkere maatregelen nodig om duikers te weren zoals een duikverbod en het fysiek afzetten van de toegang tot de duikplek.

De NOB is tevreden met de resultaten van het onderzoek en onderschrijft het belang van tijdig overleg met stakeholders als er gewerkt wordt bij een duikplek. De aannemer had kunnen weten dat er gedoken werd bij een populaire duikplek. De duikplekken zijn immers opgenomen in het digitale informatiesysteem van overheden waar de provincie toegang toe heeft.

NOB-bestuurslid Thijs Wingelaar zegt: “De NOB kan en wil bijdragen aan het bewustzijn bij duikers. Duiken op een plaats met werkzaamheden kan tot ongelukken leiden, wees je daarom bewust van de risico’s die je neemt als een duikplek is afgesloten of als er gewerkt wordt. Maar dat moet je dan wel weten.” De NOB vindt het ook belangrijk dat duikers laten zien waar ze duiken. “Gebruik altijd een goed zichtbare blauwwitte duikvlag, ook als het een plek is waar veel gedoken wordt of waar al een vaste opstelling met een duikvlag aanwezig is” zegt Thijs.
In het voorjaar start een veiligheidscampagne over het gebruik van de duikvlag en de herkenbaarheid voor andere vaarweggebruikers.

De NOB vindt het gebruik van een boei niet altijd uitvoerbaar. Met veel duikers op één plek raken lijnen van boeien verstrikt, met een boei ben je één hand ‘kwijt’ aan het vasthouden van de lijn én door golfslag heeft een boei aan een lijn invloed op je uitgetrimde positie onder water. Bij de Zeelandbrug is het gebruik van een boei dan ook niet aan te raden.

In 2019 wordt er bij verschillende duikplekken in Zeeland gewerkt. Zo wordt er opnieuw bij de Zeelandbrug gewerkt en worden bij duikplekken Goesse Sas, Kattendijke en Wemeldinge de dijken versterkt. De NOB zal duikers hier op tijd over informeren via website en sociale media. Tegelijkertijd nodigen wij duikers uit de NOB te informeren over duikplekken waar gewerkt wordt en ideeën en oplossingen met betrekking tot de informatievoorziening met de NOB te delen.

Lees hier de openbare versie van de onderzoeksresultaten

Foto: Stichting De Oosterschelde