Regionaal samenwerken = TOP

Sinds enkele jaren bestaat er een samenwerking tussen de duikers van de Gemertse Watervrienden en Aquarius uit Helmond. De samenwerking is tot stand gekomen door de contactmomenten aan de waterkant en de behoefte om opleidingen te verzorgen van met name specialisaties.

Tijdens de debriefing of de koffie raken we wel eens aan de praat met duikers van verschillende clubs. Dit vaak met eenzelfde onderwerp, namelijk; leden die specialisaties willen volgen maar dat niet kunnen bij hun eigen vereniging. Of er zijn instructeurs met ideeën maar hebben geen of te weinig leden om een opleiding op te tuigen. Naar aanleiding hiervan zijn we contact gaan zoeken met besturen van die verenigingen om te onderzoeken of er mogelijkheden bestonden voor een samenwerking.

In de overtuiging dat wanneer je samenwerkt iedereen groeit, de lesgroepen groter en meer divers zijn, is er toen gestart met het geven van reanimatie voor leden van beide clubs.

NOB: “We merken dat er verenigingen zijn die een samenwerking niet aandurven vanwege de bedreigingen die zij zien, denk aan concurrentie! Hoe zien jullie dat?”

“Als de wil van samenwerken er is om samen op te leiden, en niet meer dan dat, dan blijf je weg van het idee dat er een fusie ontstaat en dat de eigen identiteit op het spel staat.”

Inmiddels worden er ondertussen ook andere opleidingen verzorgt zoals; ijsduiken, zoeken en bergen, volgelaatsmasker, stroomduiken, nitrox enzovoorts. Met het geven van specialisaties heb je vaak weinig deelnemers en is het lastig om een opleiding op te tuigen. Door de samenwerking te zoeken los je dit dilemma op. Hiervan profiteren de leden omdat ze door kunnen met duikskills ontwikkelen, en de instructeurs omdat zij ook hun vaardigheden kunnen trainen. Met de samenwerking leer je van elkaar omdat elke vereniging ook zijn eigen identiteit en cultuur heeft. Naast het samen opleidingen organiseren, wordt er ook al jaren samengewerkt in de organisatie van Paas en Kerstduiken.

Tijdens een overleg met de verschillende clubs

NOB: “Wat zou je andere clubs meegeven als het gaat om een samenwerking met een andere club in de buurt, of met dezelfde kenmerken?

“Als er dergelijke zorgen zijn, zoals een fusie of het in gevaar komen van jullie identiteit, maak ze bespreekbaar. Leg de zorgen op tafel. Net als met duiken is het credo; zeg wat je gaat doen of wil, en doe wat er is afgesproken. Voor ons werkt het prima en wordt er met regelmaat samengewerkt op het gebied van opleidingen, evenementen en het uitbouwen van onze duiklocatie.”

Het samen geven van opleidingen heeft daarnaast ook gezorgd voor het oprichten van Stichting Duikspots Noord Brabant Oost voor het beheer van regionale duikspots. De thuis locatie is duikspot Het Zuth in Gemert Bakel. Hier vindt een nog bredere samenwerking plaats met 4 organisaties in het bestuur. Het betreft naast de Watervrienden en Aquarius, NOB club Red Lobster uit Deurne en PADI organisatie Dive Ocean uit Helmond. Plus een 16 tal verenigingen die met hun steun een bijdrage leveren om een mooie duiklocatie te bouwen.

Info opvragen kan via de websites van Gemertse WatervriendenAquarius of  Stichting Duikspots Noord Brabant Oost.

Dit artikel is tot stand gekomen door Gerard Hendriks.