Put Middelwaard dicht voor duikers

De duikplek Put Middelwaard bij Utrecht is voorlopig gesloten voor duikers. Tot voor kort werd het duiken toegestaan, maar met de overname van het beheer door Het Utrechts Landschap zijn duikers niet meer welkom. Het schap wil met deze maatregel, die overigens ook voor andere waterrecreatie geldt, verstoring van de kwetsbare natuur rondom de plas voorkomen.

In de regio Utrecht ontbreekt het aan voldoende vrij toegankelijk duikwater voor het beoefenen van de natuurgerichte hobby en het opleiden van duikers. Juist Put Middelwaard is een leuke stek met een aantal voorzieningen zoals voldoende parkeerruimte, toiletten en een goede toegang tot het water.

Het voor dagrecreatie ingerichte gebied wordt in de zomer vooral bezocht door zwemmers. Rondom de plas kan gewandeld worden. Zwemmen blijft mogelijk tot aan de ballenlijn. Ook willen de gemeente Vijfheerenlanden en Het Utrechts Landschap kleinschalige waterrecreatie zoals sportvissen en een drijvend luchtkussen toestaan.

De NOB begrijpt de terughoudendheid als het om verstoring van kwetsbare natuur gaat. Maar sportduikers beleven de natuur als wandelaars en verstoren de natuur niet als zij bij het voor dagrecreatie ingerichte gebied in en uit het water komen. De NOB heeft Het Utrechts Landschap en de gemeente gevraagd de plas voor sportduikers open te houden en wacht een reactie af.