Pleidooi voor behoud ecologische waarden Oosterschelde-kust

Waterschap Scheldestromen treft voorbereidingen voor een dijkversterking op Noord-Beveland en wil daarbij de steenbekleding van enkele nollen vervangen door breuksteen en asfalt. Het gaat hierbij om de nollen bij Colijnsplaat. De NOB doet, mede namens Het Zeeuwse Landschap, Nationaal Park Oosterschelde, Erfgoedvereniging Heemschut, Erfgoed Zeeland, FLORON, Stichting Annemoon en Stichting de Oosterschelde, een dringend beroep op het waterschap te kiezen voor ander materiaal en rekening te houden met de ecologische en cultuurhistorische waarde van deze nollen.

Onderwaternatuur

De natuurstenen bekleding van de oude nollen – resten van eerdere zeedijken – herbergt nu een waardevolle, karakteristiek Zeeuwse flora en fauna. Denk hierbij aan vloedmerkplanten, wieren, schaalhorens, naaktslakken, paardenanemonen, kreukels en purperslakken. We maken ons grote zorgen over de ecologische waarden die verloren gaan bij deze werkzaamheden  Als de dijkbekleding wordt vervangen door breuksteen en asfalt zijn er geen gaten en kieren meer en zal een afwisselend biotoop veranderen in een monocultuur van slechts twee tot drie wiersoorten. Dit lijkt ons een ongewenste ontwikkeling voor een Nationaal Park als de Oosterschelde.

Hoogwaterveiligheid

Natuurlijk onderstrepen wij het belang van hoogwaterveiligheid en begrijpen we dat daar werkzaamheden voor nodig zijn. Maar we vragen het waterschap voldoende rekening te houden met de cultuurhistorie én de waardevolle onderwaternatuur van deze nollen door het gebruik van gietasfalt uit te sluiten.

Lees hier de volledige brief.