Parkeerdrukte bij Dreischor

De NOB krijgt meldingen van ongeruste bewoners over de toegankelijkheid van de duikplekken in het geval van een calamiteit.

Met name bij duikplek Frans Kok Rif zien bewoners op drukke dagen veel auto’s die langs de weg parkeren aan de Zuid Langeweg. De toegang tot de weg naar duikplek Dreischor Gemaal voor eventuele hulpdiensten komt daarmee in gevaar. De berg grind op de parkeerplaats bij Dreischor gemaal zorgt daarnaast al voor extra hinder.

We vragen duikers zoveel als mogelijk in de parkeervakken te parkeren en rekening te houden met voldoende ruimte voor de hulpdiensten. Een brandweerwagen of ambulance heeft meer ruimte nodig dan een normale auto. In het geval van een calamiteit wil je de hulpdiensten de ruimte geven om te kunnen passeren. Uiteraard is dit ook van toepassing op alle andere duikplekken in Nederland in het geval van drukte bij parkeerplaatsen.

Foto: René Weterings