Opleiding Duikbegeleider en Praktijkbegeleider – informatie voor verenigingen

De Duikbegeleider maakt onderdeel uit van de vernieuwde kaderstructuur van de NOB. In de nieuwe structuur kun je als 3*-duiker een aanvullende opleiding volgen om breder inzetbaar te zijn bij duikopleidingen en introductieduiken. We hebben hiervoor geluisterd naar onze verenigingen. Er is namelijk veel behoefte aan 3*-duikers die breder inzetbaar zijn zodat niet alle druk bij de instructeurs komt te liggen.

De afgelopen maanden heeft de werkgroep de laatste hand gelegd aan de opleiding tot Duikbegeleider en Praktijkbegeleider (startcompetentie Instructeur Trainer). Hierdoor zijn we op het punt gekomen dat we eind november/ begin december 2020 met de opleiding willen starten. Omdat we de opleiding samen met onze verenigingen willen organiseren, geven we hier meer uitleg over.

Wat is de bedoeling?

In samenwerking met onze verenigingen organiseren we de eerste opleidingen tot Duikbegeleider en Praktijkbegeleider. De eerste opleidingen worden een maatwerktraject waarbij we verenigingen maximaal kunnen ondersteunen. Het uiteindelijke doel is dat verenigingen zelf hun eigen Duikbegeleiders gaan opleiden. We willen dit op verenigingsniveau houden omdat dit de opleiding laagdrempelig maakt. Het is vergelijkbaar met het volgen van een duikopleiding of specialisatie binnen je eigen vereniging met instructeurs die je kent.

Wie gaan we opleiden?

Zoals aangegeven ligt de focus voor nu op het opleiden van Duikbegeleiders en Praktijkbegeleiders. Voor een Duikbegeleider is het ingangsniveau 3*-duiker en voor de Praktijkbegeleider is dit 2*-instructeur. Beide opleidingen zijn ook nauw met elkaar verbonden, zonder Praktijkbegeleiders kunnen we namelijk geen Duikbegeleiders opleiden. Hieronder in het kort meer informatie over de Duikbegeleider en de Praktijkbegeleider.

De Duikbegeleider

In de nieuwe opleidingsstructuur is een belangrijke plek ingeruimd voor de Duikbegeleider. Verenigingen kunnen pas duikopleidingen geven als zij voldoende kader hebben, die kan bestaan uit instructeurs en uit Duikbegeleiders. De Duikbegeleider wordt opgeleid door het volgen van een aantal theorielessen en een aantal praktijklessen. Het merendeel van de praktijklessen zal bestaan uit het onder toezicht begeleiden van cursisten uit de 1*-duikopleiding. De theorie wordt gegeven door minimaal een Instructeur Trainer op het niveau van Praktijkbegeleider. In het zwembad kan een Praktijkbegeleider gelijktijdig maximaal twee Duikbegeleiders in opleiding begeleiden, in het buitenwater is dit beperkt tot maximaal één Duikbegeleider.

Praktijkbegeleider

Als Praktijkbegeleider creëer je binnen je eigen vereniging optimale leersituaties en begeleid je de deelnemer bij het kiezen van geschikte leeractiviteiten. Hiermee ondersteun je het leerproces van de deelnemer zodat hij/zij de leerdoelen kan behalen. De deelnemer leert tijdens de praktijk op allerlei manieren. Hij leert van de voorbeelden die hij krijgt en door te oefenen in veilige, gecontroleerde werksituaties. Door met anderen te werken ontwikkelt hij de competenties die hij voor zijn toekomstige taken nodig zal hebben. De opleiding tot Praktijkbegeleider bestaat uit de PvB 4.4 Praktijkbegeleider. Deze moet met een voldoende zijn afgrond.

Hoe gaan we dit doen?

Omdat de eerste opleidingen een maatwerktraject zullen zijn, kunnen we niet in één keer bij alle verenigingen een opleiding organiseren. Daarnaast hebben we Praktijkbegeleiders nodig om Duikbegeleiders te kunnen opleiden en deze hebben we op dit moment niet. De snelste manier om Praktijkbegeleiders op te leiden is de huidige Instructeur Trainers bij te scholen. Ze zijn namelijk al opgeleid op het niveau van een IT en kunnen daardoor met een digitale bijscholing van een halve dag de benodigde kennis verkrijgen. Het is alleen niet te doen om alle Instructeur Trainers in één keer bij te scholen. We hebben om deze reden besloten om een aantal voorwaarde te stellen aan verenigingen. Dit zijn:

  • Binnen de vereniging moet tenminste één Instructeur Trainer met een geldige instructeurslicentie actief zijn én is beschikbaar op de geplande bijscholingsdag.
  • Binnen de vereniging wordt in de nabije toekomst een 1*-duikopleiding gegeven (bij voorkeur begin 2021)
  • De vereniging heeft een zwembad en clubruimte voor de theorie tot haar beschikking.

Na de bijscholing kan de IT’er binnen zijn eigen vereniging starten met het opleiden van Duikbegeleiders. Omdat niet elke vereniging een eigen Instructeur Trainer heeft willen we 2*-instructeurs de mogelijkheid bieden om Praktijkbegeleider te worden. Op deze manier kunnen we twee vliegen in één klap slaan. De IT’er is toch al binnen zijn/haar eigen vereniging bezig met het opleiden van Duikbegeleiders. Een 2*-instructeur van een andere vereniging kan hierbij aansluiten zodat die zijn/haar opleiding kan volgen. Dit zorgt er vervolgens voor dat andere verenigingen ook een eigen Praktijkbegeleider krijgen. Natuurlijk is het ook mogelijk om een 2*-instructeur van je eigen vereniging op te leiden tot Praktijkbegeleider.

Hoe kan ik mij als vereniging aanmelden?

Voldoe je als vereniging aan de bovenstaande voorwaarde? Dan kun je je als vereniging voor 13 november aanmelden door een bericht te sturen naar wverdonk@onderwatersport.org. Graag inclusief de naam van jullie Instructeur Trainer zodat we hem/haar kunnen informeren over de bijscholing.

De digitale bijscholing voor de eerste groep vindt plaats op zaterdagmiddag 28 november 2020 en hiervoor hebben we maximaal 16 plekken beschikbaar (wie het eerst komt, het eerst maalt). Daarna gaan we de andere IT’ers bijscholen en rollen we de opleiding tot Duikbegeleider verder uit over het land. Ook zullen we zoals aangegeven 2*-instructeur de kans geven om Praktijkbegeleider te worden.

Wat verwachten we van de vereniging?

Allereerst natuurlijk dat de vereniging net zo enthousiast is om Duikbegeleiders en Praktijkbegeleiders op te leiden als wij dit zijn. Verder verwachten we dat verenigingen hun zwembad en theorieruimte ter beschikking stellen. Het opleiden van Duikbegeleiders en eventueel Praktijkbegeleider doe je niet voor de NOB, maar voor je eigen vereniging of de vereniging ‘om de hoek’. Het merendeel van de cursisten zijn je eigen leden die gebruiken maken van hun eigen faciliteiten. Het is voor verenigingen een investering in de toekomst omdat je met eigen Duikbegeleiders meer duikopleidingen kunt verzorgen.

Wat kost het?

Omdat de opleiding wordt georganiseerd binnen de uren die beschikbaar zijn bij de vereniging, zitten er voor de vereniging geen extra kosten aan. De cursisten zijn in principe je eigen leden die al betalen om gebruik te maken van de faciliteiten van de vereniging. Ook hoeft de vereniging of Instructeur Trainer niets te betalen voor de bijscholing. Uiteraard zitten er wel kosten aan de opleiding Duikbegeleider en Praktijkbegeleider. Bijvoorbeeld m.b.t. de begeleiding door een Instructeur Trainer. De definitieve kosten voor de opleiding maken we binnenkort bekend en nemen we mee in de informatie voor de cursist.

Hoe ziet het vervolg eruit?

We zijn bezig met het ontwikkelen van een e-learning platform zodat Instructeur Trainers de bijscholing kunnen volgen wanneer het hen uit komt. Omdat dit platform nog niet klaar is, kiezen we voor de eerste groep voor een digitale bijeenkomst. We hopen de e-learning in januari klaar te hebben. Zodra de Instructeur Trainer de online bijscholing heeft gevolgd, is hij/zij bevoegd om Duikbegeleiders op te leiden. Voor verenigingen zonder Praktijkbegeleider zullen we extra opleidingen organiseren. 2*-instructeurs die deze opleiding willen volgen kunnen zich bij ons melden.

Foto: Rob Aarsen