Ontbrekende documenten en conclusies zonder bewijs bij vergunningaanvraag stort staalslakken

In de vergunningaanvraag van Rijkswaterstaat voor de stort van staalslakken in de Oosterschelde zijn conclusies getrokken waarvoor het wetenschappelijk bewijs ontbreekt. Dat is de belangrijkste uitkomst uit het onderzoek dat de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) in opdracht van de Raad van State heeft uitgevoerd.

Documenten ontbraken bij vergunningaanvraag

‘Er had aangetoond moeten worden dat er geen negatieve effecten optreden als gevolg van de stort,’ vertelt Brendan Oonk, die zich vanuit de NOB en Stichting de Oosterschelde volop inzet tegen de staalslakkenstort en het verlies aan onderwaternatuur. ‘De StAB geeft ons gelijk dat sommige documenten ontbraken en dat er formele onduidelijkheden zijn in de vergunningaanvraag en -toekenning.’

Breuksteen komt de natuur ten goede

Daarnaast heeft de StAB ook geconcludeerd dat het afdekken met grote breukstenen de natuur ten goede komt, het herstel mogelijk versnelt en de biodiversiteit vergroot. ‘Helaas merkt de StAB ook op dat breuksteen, net als staalslakken, formeel niet in de Oosterschelde thuis horen, dus dat ze daarmee juridisch niet als alternatief voor de staalslakken aangemerkt kunnen worden,’ aldus Oonk.

Inschatting StAB: geen problemen door staalslakken

‘De vervelendste conclusie van de StAB is dat het gebruik van staalslakken mag,’ aldus Oonk. De StAB verwacht dat er geen problemen ontstaan door de zware metalen die uit de staalslakken komen. ‘Jammer genoeg gaat het hier om een inschatting, het werkelijk bewijs hiervoor ontbreekt. Gelukkig wordt dat wel erkend en bevestigd door zowel de StAB, als de wetenschappers die de gevolgen van de staalslakken hebben onderzocht.’

NOB en SDO vragen nogmaals om vernietiging van vergunningen

We hebben naar aanleiding van het advies van de StAB nogmaals gevraagd om vernietiging van de vergunningen om te mogen storten. ‘Nu is het afwachten hoe de Raad van State oordeelt,’ vertelt Oonk. De zitting is dit voorjaar.

Je kunt het hele advies van de StaB teruglezen, net als onze reactie op dit advies.