Online rondjeNL: meld je nu aan!

Voor alle bestuurders van NOB verenigingen organiseren we dit jaar een online rondje NL. Hiermee halen we o.a. input op voor ons nieuwe jaarplan. Heb jij je al aangemeld voor het digitale rondje NL op 1, 2 of 3 februari? Heel goed! Zo niet, doe dit dan vóór 25 januari via onderstaande link! Juist met jullie input kan de NOB een goede belangenbehartiger en ondersteuner voor de onderwatersport zijn en blijven.

Nadat we in oktober met het NOB bestuur en medewerkers vanuit het bondsbureau bij een aantal clubs zijn langs geweest, organiseren we ook graag een digitaal rondje NL. We bespreken dan actuele vraagstukken onder leiding van het NOB bestuur en peilen de behoeften vanuit jullie ter voorbereiding op het jaarplan 2022-2023. Op die manier kunnen we waar nodig ons jaarplan bijsturen voordat deze tijdens de ALV wordt gepresenteerd.

Zet nu 1 van de onderstaande data in de agenda en zorg dat jouw mening gehoord wordt! Laat ook weten welke onderwerpen jij graag wilt bespreken. Kun je zelf niet aanwezig zijn? Stuur deze uitnodiging dan door naar mede bestuurders zodat je vereniging wel vertegenwoordigt is.

  • 1 februari 19:30 uur: NOB belangenbehartiging/producten (denk aan onbezorgd duiken in Nederland en vakantie (verzekering), Duik-APK, landelijke bekendheid NOB en de commissie Deltagebied)
  • 2 februari 19:30 uur: Opleidingen en vernieuwde kaderstructuur
  • 3 februari 19:30 uur: Verenigingsondersteuning (denk aan ledenwerving- en behoud, NOB als community, contact/kennisuitwisseling onderling)

Nadat deze onderwerpen besproken zijn, is er voldoende tijd voor eigen inbreng of aanvullende vragen. Na opgave ontvang je meer informatie over o.a. de digitale link en het inhoudelijke programma. Hopelijk zien we je daar!

Meld je aan!