Onderzoeksresultaten over de gezondheid van NOB-duikinstructeurs

De afdeling Medische Informatica van het Amsterdam UMC heeft onder leiding van Prof. dr. Rob van Hulst een onderzoek verricht naar de gezondheid van NOB-duikinstructeurs. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in Onderwatersport Magazine van februari.

Er zijn jaarlijks een aantal dodelijke ongevallen in het sportduiken. Meestal betreft dit duikers zeer ervaren en meestal boven de 50 jaar oud zijn. Het onderzoek richtte zich daarom op het verband tussen medische gegevens en duikveiligheid. Ouderen hebben een grotere kans op (meerdere) aandoeningen en gebruiken vaker medicijnen, wat het aantal ongevallen bij oudere en ervaren duikers zou kunnen verklaren.

Duikarts en NOB-bestuurslid Thijs Wingelaar reageert namens het NOB-bestuur en de NOB Medische Commissie op de onderzoeksresultaten: “Het NOB-bestuur is blij met het onderzoek en de resultaten. We vinden het belangrijk dat we de resultaten van het onderzoek naar onze instructeurs openbaar maken. Daarmee kunnen duikers en instructeurs van alle duikorganisaties er hun voordeel mee doen.”

Over de resultaten van het onderzoek zegt Thijs: “Opvallend is het hoge percentage instructeurs dat medicijnen gebruikt. We onderschrijven de conclusie dat, als er sprake is van ziekten of medicatie die van invloed zijn op het duiken, de betrokkene tijdens een duikkeuring daarover goed moet worden geïnformeerd.” Verder zegt Thijs: “Het toevoegen van een inspanningstest aan een duikmedische keuring voor sportduikers is alleen nodig als daar een zinvolle reden of medische indicatie voor is. Een inspanningstest bij een gezonde volwassene heeft weinig voorspellende waarde.”

In het NOB-bestuur, de Medische Commissie van de NOB en de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde loopt een discussie over de noodzaak van een duikmedische keuring bij gezonde sportduikers. Thijs: “Als iemand gewoon gezond is, wat bijvoorbeeld zou kunnen blijken uit het invullen van een vragenlijst, dan is periodieke duikmedische keuring of onderzoek niet bijdragend. Totdat de medische situatie van een duiker verandert, dan is het verstandig om weer contact op te nemen met een duikerarts voor advies en zo nodig een keuring”

Het volledige artikel over het onderzoek is te lezen in Onderwatersport Magazine (uitgave 28 januari 2020) of vanaf 31 januari op het online platform Duikspotter.

Foto: Rob Aarsen