Onderwatersporten bij de NOB

Na een paar uitdagende jaren richten we ons bij de NOB op herstel en groei. Er is er een mooie trend in de onderwatersportwereld te zien: de belangstelling voor onderwatersporten. Zo staan bijvoorbeeld activiteiten zoals onderwaterhockey, vinzwemmen en freediving op het punt om een bloeiperiode te ervaren. Met het vooruitzicht op meer (inter)nationale wedstrijden en een focus op individuele ontwikkeling en teambegeleiding, beloven de komende jaren spannende kansen voor deze fascinerende disciplines.

De opleving van onderwatersporten
Na een periode van beperkingen, kijken onderwatersporten reikhalzend uit naar de komende jaren. Onderwaterhockey, vinzwemmen en freediving staan op het punt om opnieuw te schitteren in het sportlandschap. Met de versoepeling van beperkingen, worden (inter)nationale wedstrijden weer nieuw leven ingeblazen en is er een grotere focus op het aantrekken en ontwikkelen van talentvolle individuele sporters en het ondersteunen van teams. Deze veelbelovende vooruitzichten zijn versterkt door de toewijzing van middelen tijdens de Ledenraad 2022, waarbij geld uit bestemmingsreserves is vrijgemaakt om de groei van onderwatersporten, zoals vinzwemmen en onderwaterhockey, te bevorderen en de volgende plannen liggen klaar om verder uitgewerkt te worden.

Centrale trainingen voor vinzwemmen
Om de huidige vinzwemmers en hun trainers te ondersteunen, is er een groeiende behoefte aan kennisdeling en prestatieverbetering. Het concept van ‘centrale trainingen’ biedt een oplossing voor deze behoefte. Door zwemmers en trainers fysiek samen te brengen, ontstaat een waardevolle uitwisseling van kennis en ervaringen. Deze bijeenkomsten bieden niet alleen inzicht in elkaars werkwijzen, maar dienen ook als leerplatform. Maar het streven gaat verder dan dat. Door trainers actief te betrekken bij de planning en het formuleren van leerdoelen, wordt een gestructureerd kader gecreëerd om waardevolle kennis te documenteren en te delen. De implementatie begint met een initiële bijeenkomst, gevolgd door herhaalde centrale trainingssessies.

Trainerscursus voor onderwaterhockey
Onder de vlag van de commissie onderwaterhockey wordt een ambitieus project opgezet: een trainerscursus volgens de standaarden van NOC*NSF en conform de CMAS Coaching Standards, die momenteel ook worden ontwikkeld voor onderwaterhockey. Deze inspanningen zijn mede ingegeven door de toekomstvisie van CMAS, die streeft naar een verplichte opleiding voor deelnemende coaches tijdens toekomstige Wereld- en Europese Kampioenschappen. Dit is vooral van belang voor beginnende clubs, die vaak moeite hebben om trainers te vinden met voldoende achtergrondkennis om de spelers uit te dagen en te begeleiden. Een gestructureerde trainerscursus biedt deze clubs de ondersteuning die ze nodig hebben.

Een modern handboek voor onderwaterhockey
Het meest recente handboek voor onderwaterhockey is al ruim twintig jaar geleden is gepubliceerd, en er is nog steeds een vraag naar bijgewerkte informatie. Vooral nieuwe spelers en clubs hebben behoefte aan een actueel naslagwerk. Om aan te sluiten bij de huidige tijdgeest en de evoluerende trainerscursus, wordt er gewerkt aan een digitale versie van het handboek. Deze moderne uitgave zal niet alleen een bron van informatie zijn, maar ook dienen als aanvulling op de ontwikkelende trainerscursus, waardoor een geïntegreerd en up-to-date leerplatform ontstaat.

Foto: Rob Aarsen

De opkomst van freediving
Bij NOB-duikvereniging ScubaLimburg loopt al enige tijd een pilot met het NELOS-programma dat gebaseerd is op de opleidingseisen van CMAS. Leden en instructeurs van ScubaLimburg tonen grote interesse in dit programma en zien een stijgende vraag naar freediving binnen hun vereniging. In samenwerking met NELOS lanceert NOB in november een opleiding tot CMAS 1* Freediving-instructeur. De groeiende populariteit van freediving als onderwatersport wordt weerspiegeld door het enthousiasme van verenigingen om hiermee aan de slag te gaan. In twee weekenden zullen instructeurs van NELOS acht NOB-instructeurs opleiden, die op hun beurt nieuwe freedivers kunnen opleiden binnen NOB-verenigingen. Deze aanpak stelt verenigingen in staat om zelfstandig freediving-cursussen aan te bieden en zo bij te dragen aan de groei van deze opwindende discipline.

We kunnen zeggen dat de onderwatersporten een veelbelovende toekomst tegemoet gaan. Met de achter ons liggende beperkingen van de coronapandemie en een hernieuwde focus op groei en ontwikkeling, zullen onderwaterhockey, vinzwemmen en freediving ongetwijfeld een belangrijke rol spelen in het sportlandschap van de komende jaren.