Onderwatersportbedrijven georganiseerd binnen HISWA Vereniging

HISWA Vereniging, brancheorganisatie van de watersport, voegt een nieuwe loot toe aan haar stam: de onderwatersportondernemers. Dat de ondernemers in de onderwatersport zich herkennen binnen HISWA lijkt een logische stap; watersport en duiksport kennen veel gemeenschappelijke issues. Eerdere samenwerkingsverbanden hebben niet geleid tot een professionele brancheorganisatie, waarna een aantal ondernemers hebben besloten lid te worden van HISWA Vereniging. Binnen HISWA Vereniging hebben de bedrijven een eigen ‘stuurgroep onderwatersport’.

Voordelen

Onderwatersportondernemers kunnen voortaan lid worden van HISWA Vereniging en profiteren van vele voordelen. Zo kunnen ze gebruikmaken van HISWA Algemene Voorwaarden en van de kennis en ervaring van specialisten op het gebied van milieu, arbo, techniek, personeel en juridische zaken. Net zoals voor andere ledengroepen worden ook voor duiksportondernemers (duikscholen, toeleveranciers en duikwinkels) specifieke producten en diensten ontwikkeld. Voor importeurs zijn er bijvoorbeeld business-to-businessvoorwaarden (niet verplicht), standaard dealerovereenkomsten en contracten. Aan de HISWA Algemene Voorwaarden is een geschillenregeling gekoppeld. Het is voor consumenten belangrijk dat zij daarom zaken doen met een HISWA-lid.

Wensen

Natuurlijk hebben de duiksportondernemers ook specifieke wensen, die HISWA Vereniging gaat invullen. Reinier Mes, bedrijfsgroepmanager duiksport bij HISWA Vereniging: “Voor duiksportondernemers ben ik het aanspreekpunt voor belangenbehartiging en advies. Voorbeelden van de onderwerpen waar ik me bijvoorbeeld mee bezighoud is het verkrijgen van statistieken en de samenwerking in de keten.” Er worden ook gezamenlijke promotieactiviteiten opgezet.

Voor meer informatie: www.hiswa.nl