Onderwaterreservaat Oosterschelde

Een betere bescherming van de onderwaternatuur in de Oosterschelde. De NOB maakt deel uit van een provinciale projectgroep waarin met de overheid, natuurbeheerders en de visserijsector wordt onderzocht hoe we de bijzondere onderwaternatuur van de Oosterschelde beter kunnen beschermen. Eén van de oplossingen is om een deel van de Oosterschelde als onderwaterreservaat in te richten.

Nationaal Park Oosterschelde heeft van de overheid een subsidie gekregen om aan dit project te werken. Ook het Zeeuwse Landschap, Natuurmonumenten, IVN, Rijkswaterstaat en de NOB dragen bij aan het project. De volgende stap is een onderzoek naar de huidige stand van de onderwaternatuur.

Foto: IVN