Onderwaterobject afzinken? Gebruik onze modelovereenkomst!

Een boot of oefenplatform afzinken in je favoriete ‘huisplas’; dat is iets waar veel duikclubs van dromen! Het geeft je vereniging in allerlei opzichten een boost: het enthousiasmeert leden, het vergroot het duikplezier en het levert allerlei kansen op om de naamsbekendheid van jullie club te vergroten.

Wat komt er allemaal bij kijken?

Deze overeenkomst helpt verenigingen om samen met de beheerder van het water afspraken vast te leggen over het eigendom, beheer, onderhoud en eventuele verwijderen van een onderwaterobject. “Vaak is een vereniging eigenaar van een object en een gemeente of recreatieschap beheerder van het water”, weet Desmond van Santen van de Nederlandse Onderwatersport Bond. “Over het onderhoud zul je samen afspraken moeten maken.” Overigens is hierbij meestal geen sprake van een verjaringstermijn. “Zelfs als de vereniging wordt opgeheven kunnen bestuurders nog aansprakelijk worden gesteld als het object bijvoorbeeld verwijderd moet worden. Dat is dus een risico waar je in zo’n project rekening mee moet houden. In de modelovereenkomst staan dergelijke punten benoemd.”

Je kunt de modelovereenkomst hier downloaden

Eén van de duikverenigingen die ervaring heeft met een afzinkproject is Duikvereniging Hippocampus uit Arnhem. Hun verhaal kun je hier lezen. Vragen? Neem gerust contact op met Desmond van Santen via desmond.vansanten@onderwatersport.org of 0318-559347.