NOB zoekt ambassadeur

Samenwerking en verbinding zijn onderwerpen die veelvuldig terugkomen in ons huidige meerjarenbeleidsplan. Om beter in verbinding te zijn met de verenigingen en regionale initiatieven te kunnen stimuleren, streven we ernaar om 4 tot 8 ambassadeurs te vinden, verdeeld over heel Nederland. Hierbij maken wij onderscheid tussen twee soorten ambassadeurs:

Regioambassadeur

De regioambassadeurs gaan een belangrijke rol spelen in het regionaal vertegenwoordigen van de NOB. Zij zetten zich in om de naamsbekendheid en toegankelijkheid van de NOB en NOB-clubs te vergroten.

Ambassadeur onderwaternatuur

De ambassadeurs onderwaternatuur promoten de onderwaternatuur in Nederland en het belang van duurzaamheid. Denk hierbij aan bewustwording creëren van de huidige situatie in Nederland en het adviseren over wat beter kan. Hoe onderhouden we flora en fauna in Nederland? Hoe mooi is het Nederlandse duikwater?

Wat verwachten wij van een ambassadeur?

  • Je deelt jouw enthousiasme voor de onderwatersport, de NOB-clubs en de NOB in het bijzonder
  • Je onderhoudt proactief contacten met regionale verenigingen, individueel aangesloten duikers en sporters én de NOB (alleen regioambassadeur)
  • Je promoot activiteiten en nieuwe producten/diensten van de NOB
  • Je bent met enige regelmaat aanwezig op evenementen van de NOB en/of NOB-verenigingen
  • Je denkt mee bij vraagstukken over onderwaternatuur (biodiversiteit, duurzaamheid etc.) (alleen ambassadeur onderwaternatuur)
  • Je promoot de onderwaternatuur

Hoe ziet een ambassadeur eruit?

Je bent een actieve onderwatersporter die de onderwatersport en de NOB een warm hart toedraagt. Als ambassadeur voel je jezelf betrokken bij het beleid en de doelstellingen van de NOB, vastgesteld door de ledenraad. Je bent communicatief vaardig, representatief en hebt bij voorkeur affiniteit met sociale mediakanalen. Het is een voordeel als je al een regionale en of landelijke bekendheid onder onderwatersporters en/of verenigingen hebt.

Wat krijgt een ambassadeur?

De functie van ambassadeur kent geen uurvergoeding. Onkosten worden uiteraard vergoed. Daarnaast kan een ambassadeur ingezet worden bij evenementen van de NOB. Je krijgt dan gratis toegang tot bijvoorbeeld de prijsuitreiking van het ONK of de Duikvaker.

Meer informatie?

Heb je interesse? Neem dan contact op met Laura Struik: laura.struik@onderwatersport.org.

Foto: Duikvereniging Steenwijkerland