NOB zet zich in voor Zeeuwse onderwaternatuur

De Provincie Zeeland heeft in het voorjaar van 2022 het ‘Actieplan behoud Zeeuwse soorten’ uitgegeven, met als doel de inzet voor bijzondere dier- en plantensoorten in Zeeland. De Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) vindt dat er in de lijst met doelsoorten nauwelijks aandacht is voor soorten die onder water leven.

Zienswijze ingediend: meer aandacht voor onderwaternatuur

De NOB heeft daarom een zienswijze ingediend bij de Provincie Zeeland en hierin aangegeven dat er meer aandacht voor de Zeeuwse onderwaternatuur moet komen. De geringe aandacht voor onderwatersoorten is niet in verhouding tot de aandacht voor de vele bovenwatersoorten. Terwijl een groot deel van de provincie Zeeland uit zeer gevarieerd (kust)water bestaat. De NOB roept de Zeeuwse overheid op, om de lijst met soorten uit te breiden met soorten die onder water voorkomen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen na onderzoek door het NIOZ, het nationale oceanografisch onderzoeksinstituut van Nederland, of met de resultaten van het onderzoek naar soorten in relatie tot het beoogde onderwaterreservaat in de Oosterschelde.

Diersoorten spelen belangrijke rol in ecosysteem

De bovenwaternatuur en onderwaternatuur vormen een samenhangend ecosysteem. Veel vogels zijn bijvoorbeeld sterk afhankelijk van de rijkdom aan onderwaternatuur. Het is een unieke leefomgeving voor vele diersoorten die voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van een gezonde Zeeuwse (onderwatersport)natuur. Met name de Oosterschelde heeft een kraamkamerfunctie voor de Noordzee. In de Zeeuwse wateren komen veel diersoorten voor die, met uitzondering van de sepia, niet in de soortenlijst van het actieplan zijn opgenomen. Bijzondere soorten zijn de diverse inktvissen (dus ook andere soorten dan de sepia), de grote variatie aan zeenaaktslakken, het zeepaardje en de snotolf die de Oosterschelde opzoeken om te paren. En niet te vergeten de Europese kreeften die niet alleen een belangrijke rol spelen in het ecosysteem, maar ook een economisch belang hebben. Dat geldt ook voor spiering, sprot en ansjovis; vissoorten die van oudsher in de Oosterschelde gevangen worden en het de laatste jaren steeds moeilijker hebben.

Dat aandacht voor de onderwaternatuur van belang is, toont de situatie in het Grevelingenmeer en Veerse Meer aan. In het Grevelingenmeer worden jaarlijks veel dode vissen waargenomen. In het Veerse Meer lijkt dit nu ook te gebeuren.

Het Actieplan behoud Zeeuwse soorten is hier te downloaden.

Foto: Rob Aarsen