NOB Snorkeldiploma’s verdwijnen

De Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) stopt vanaf 1 januari 2024 met de uitgifte van de NOB/ScubaDoe Snorkeldiploma’s. Daarvoor in de plaats komen de Nationale Snorkeldiploma’s van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ). NOB-clubs die kinderen leren snorkelen vragen dit jaar de NRZ-licentie aan bij de NOB. De nieuwe snorkeldiploma’s sluiten naadloos aan op het Nationale Zwem-ABC.

Samenwerking NRZ en NOB

De NOB en de NRZ gaven beiden diploma’s Snorkelen uit. In het kader van uniformiteit en versterking van de onderlinge samenwerking binnen de branche zijn deze partijen de samenwerking aangegaan en presenteren zij nu één diplomalijn snorkelen, ‘de Nationale Snorkeldiploma’s’, als introductie op de onderwatersport.

Kinderen die leren zwemmen in het zwembad komen door de nieuwe diploma’s sneller in contact met een duikvereniging. De diploma’s sluiten namelijk goed aan op de Zwem-ABC diploma’s. Dit biedt kansen voor verenigingen die ook een aanbod voor jeugdleden hebben.

Licentie

Verenigingen kunnen bij de NOB een NRZ-licentie voor de Nationale Snorkeldiploma’s aanvragen. De aanvraag bestaat uit een entree-audit aan de hand van een auditlijst waarmee alle punten van de kwaliteitsborging worden gecontroleerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de sociale veiligheid, de kwalificaties van de lesgevers, lesplannen, hoe het diplomazwemmen is georganiseerd en een calamiteitenplan. Verenigingen hebben over het algemeen alle punten al goed op orde.

Snorkeldiploma’s 4 en 5

In 2024 verwachten we, aansluitend op de NRZ-Snorkeldiploma’s 1, 2 en 3, de nieuwe NOB-Snorkeldiploma’s 4 en 5. Omdat het onderdeel snorkelen uit de ScubaDoe opleiding verdwijnt, willen we kinderen met het snorkeldiploma 4 en 5 voorbereiden en enthousiasmeren voor de onderwatersport. Kinderen vallen daardoor niet in het ‘gat’ tussen de snorkel- en duikopleiding. Door ze de mogelijkheid te bieden om door te blijven leren, houden we ze enthousiast voor de onderwatersport.

Het NOB-boekje Snorkelen en de NOB Snorkeldiploma’s zijn tot 1 januari 2024 nog te bestellen in de NOB-webshop. De aanvraag van een NRZ-licentie voor de Snorkeldiploma’s kan via het bondsbureau van de NOB (info@onderwatersport.org). In 2024 verwachten we, aansluitend op de NRZ-Snorkeldiploma’s 1, 2 en 3, de nieuwe NOB-Snorkeldiploma’s 4 en 5.