NOB pakt toegang duikplek Anna Jacoba Polder aan

De Nederlandse Onderwatersport Bond laat dit voorjaar een veilige toegang tot het water bij de Zeeuwse duikplek Anna Jacoba Polder aanleggen. Bij deze populaire duikplek ontbreekt een goede trap om veilig in en uit het water te komen.

“We zijn van plan om op het dijktalud een betonnen trap aan te leggen die ver genoeg het water in loopt” zegt Desmond van Santen, belangenbehartiger bij de NOB. “We gebruiken voor deze trap onze ervaringen van eerder geplaatste trappen. Zo komen er bij deze trap ook anti-sliproosters en een stevige leuning”.

Naar de crowdfunding

Komst van dijktrap zorgt voor meer veiligheid

Met de komst van de nieuwe trap verdwijnt ook het gebruik van de aanmeersteiger door duikers om het water in en uit te komen. Doordat er op deze duikplek geen goede toegang is, lopen duikers vaak langs de steiger het water in en uit wat gevaarlijk kan zijn en niet is toegestaan omdat je bij een aanmeersteiger niet mag duiken. De steiger wordt onder andere gebruikt door het fietspontje tussen Anna Jacoba Polder en Bruinisse. Door ver genoeg van de steiger een nieuwe trap te plaatsen, wordt de duikplek meteen een stuk veiliger.

De nieuwe dijktrap wordt grotendeels door de NOB zelf gefinancierd. Verder betaalt de gemeente Tholen mee en is een crowdfunding gestart.

Naar de crowdfunding

Voorzieningen voor duikers realiseren en verbeteren

De Nederlandse Onderwatersport Bond zet zich in voor betere voorzieningen bij duikplekken, behoud van duikplekken en bescherming van de onderwaternatuur. Deze investeringen kan de NOB niet altijd zelf betalen. Daarom zijn we ook blij met duikers die lid van de NOB worden, rechtstreeks of via één van onze clubs. Met dat geld kunnen we makkelijker en sneller voorzieningen realiseren en verbeteren. Duikers die een verenigingslidmaatschap niet zien zitten of al lid van een club van een andere duikorganisatie zijn, kunnen zich ook via een persoonlijk lidmaatschap bij ons aansluiten en daarmee het werk van de NOB steunen.

Sluit je aan