NOB komt met oplossing voor duikplek Bergse Diepsluis

De NOB zal de trap bij duikplek Bergse Diepsluis een opknapbeurt geven. De trap is in de loop van de jaren versleten en zorgt voor onveilige situaties. In de week van 22 juni t/m 26 juni is het niet mogelijk de trap te gebruiken.

Lees verder onder de foto


Vorig jaar is er al een kleine aanpassing gedaan om het risico op uitglijden te verkleinen. Dit is een tijdelijke oplossing om het grootste probleem bij de in- en uitstap te verhelpen. In juni zal de NOB voor een definitieve oplossing zorgen. Er komen dan nieuwe traptreden en een nieuwe leuning van roestvrijstaal tot aan de laagwaterlijn. Het probleem van het uitglijden en de moeilijke in- en uitstap is daarmee verholpen. Eerst worden de betonnen treden geplaatst en later de leuning en de anti- sliproosters.

De nieuwe dijktrap wordt grotendeels gefinancierd door de NOB zelf. Ook betalen de gemeente Tholen, Rabobank Oosterschelde en de voormalige brancheorganisatie Duikvak mee. Voor een deel van de kosten is een crowdfunding gestart. De Nederlandse Onderwatersport Bond zet zich in voor betere voorzieningen bij duikplekken, behoud van duikplekken en bescherming van de onderwaternatuur. Deze investeringen kan de NOB niet altijd zelf betalen. Daarom zijn we ook blij met duikers die lid van de NOB worden. Met dat geld kunnen we makkelijker en sneller voorzieningen realiseren en verbeteren. Duikers die een verenigingslidmaatschap niet zien zitten  of al lid van een club van een andere duikorganisatie zijn, kunnen zich bij ons aansluiten en daarmee het werk van de NOB steunen.