NOB kiest voor doorontwikkeling Onderwatersport

Onderwatersport, het ledenblad van de Nederlandse Onderwatersport Bond en tevens hét magazine voor duikend Nederland, zal vanaf komend jaar in een aantal opzichten veranderen. De combinatie met digitale media wordt sterker en er zal een nieuwe hoofdredacteur aantreden. Sommige dingen blijven echter hetzelfde: zo is en blijft Onderwatersport een blad ‘voor en door duikers’, gemaakt door enthousiaste vrijwilligers.

Onderwatersport bestaat 45 jaar. De laatste tien jaar heeft de redactie van vrijwillige schrijvers en fotografen onder leiding van Peter Onvlee het magazine naar een hoog niveau getild. Het blad is informatief, inspirerend, eigenzinnig en fraai om te zien. De waardering van de lezers is hoog, zo bleek uit het onderzoek dat dit jaar onder ons ledenpanel is uitgevoerd. Daar zijn we trots op en we verwachten dat het blad in goede gezondheid zijn vijftigste verjaardag haalt.

Twee keer per jaar digitale special

Tegelijkertijd zien we de digitale wereld zich steeds sneller ontwikkelen. Leden laten ons weten Onderwatersport in z’n papieren vorm niet te willen missen, maar ook graag online contact met de NOB te willen houden. Daarom gaan we Onderwatersport in combinatie met nieuwe media inzetten. Een voorbeeld daarvan is dat vanaf 2014 twee van de tien nummers in digitale vorm uitkomen. Dit wordt een volwaardig e-zine dat zich richt op een specialisme binnen de duiksport: denk aan fotografie, biologie, technisch duiken of jeugd. Deze digitale specials verschijnen in augustus en december en zijn net als het papieren magazine exclusief voor NOB-leden beschikbaar.

Social media en applicatie

Naast de specials zal er ook een duidelijke verbinding komen met social media. Via deze kanalen worden tips en reacties van lezers opgehaald, waarmee we de uitgaven vervolgens kunnen versterken. Daarnaast is de mobiele applicatie ‘Mijn Duik’ in ontwikkeling. Deze app is eind vorig jaar gelanceerd en inmiddels bij duizenden duikers in gebruik. De NOB is bezig de app te vernieuwen zodat duikers hiermee onder meer (club)duiken kunnen organiseren. Ook de app zal een rol spelen in de digitale ontwikkeling van Onderwatersport.

Rob Aarsen nieuwe hoofdredacteur

Een andere vernieuwing is dat de NOB en de huidige hoofdredacteur Peter Onvlee in onderling overleg hebben besloten de samenwerking te beëindigen. Met ingang van het julinummer treedt een nieuwe hoofdredacteur aan in de persoon van Rob Aarsen. Rob, die tussen 1991 en 1995 al hoofdredacteur van Onderwatersport was, is in het dagelijks leven communicatieadviseur bij de gemeente Utrecht. Hij is een actieve sportduiker en onderwaterfotograaf – lid bij Aqua Holic in Amersfoort – en daarnaast al jarenlang vrijwilliger bij de NOB op het gebied van communicatie, de lesboeken en belangenbehartiging in Zeeland. De NOB zal het afscheid van Peter Onvlee niet ongemerkt voorbij laten gaan; de komende maanden werkt Peter de nieuwe hoofdredacteur in. Rob kijkt intussen naar mogelijkheden om het blad qua vormgeving en inhoud verder te verbeteren.

Enthousiaste vrijwilligers

Naast alle veranderingen blijft een aantal dingen hetzelfde. Dat is om te beginnen het belang dat de NOB hecht aan het magazine en de digitale media er omheen, als communicatiekanalen en bindmiddel. Ten tweede houdt de NOB vast aan het principe dat Onderwatersport – analoog en digitaal – een product blijft ‘voor en door duikers’. Dat wil zeggen dat het blad gemaakt wordt door enthousiaste vrijwilligers die een bijdrage willen leveren, hun kennis willen delen en plezier hebben in het publiceren. Ten derde blijft Onderwatersport, zoals statutair is vastgelegd, ten opzichte van het bestuur en bondsbureau een onafhankelijke koers varen in zowel de keuze als de benadering van onderwerpen.