NOB-erepenning voor Felice en Joop Stalenburg

Sportduikers Felice en Joop Stalenburg hebben uit handen van Hennie Elshof de NOB-erepenning ontvangen. De erepenning van de NOB is een onderscheiding voor duikers die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de onderwatersport of onderwaternatuur. Hennie Elshof, voorzitter van de Nederlandse Onderwatersport Bond: “Felice en Joop zetten zich intussen al meer dan 25 jaar in voor de bescherming van de onderwaternatuur in de Oosterschelde. Elk jaar doen ze dit met veel enthousiasme en ze inspireren daarmee vele andere duikers die hun voorbeeld volgen. Met de erepenning waarderen we het vele goede werk dat zij voor de onderwaternatuur hebben verricht”.

In 1996 werden door Felice en Joop de eerste stokken bij duikplek de Zeelandbrug geplaatst. Geïnspireerd door de afgezette sepia-eieren op kreeftenfuiken, zagen Felice en Joop dat de sepia’s wel wat hulp konden gebruiken.

Om de kreeften uit de fuiken te halen worden deze door de visser boven water gehaald, waardoor de eieren van de sepia verloren gaan. Om de eieren beter te beschermen, bedachten Felice en Joop de sepiatentjes, een soort wigwam van wilgentakken die in de bodem van de Oosterschelde worden gestoken. Door de fuiken na te bootsen en de takken in de buurt van de fuiken te plaatsen, worden de eieren ook op de intussen bij veel duikers bekende sepiatentjes afgezet. In de eerste jaren zagen Felice en Joop meteen al honderden eitjes op de losse takken. Nadat de tentjes hun werk hebben gedaan, lossen de takken op een natuurlijke manier op. In 2007 wonnen Felice en Joop de Paul Fentener Van Vlissingen Natuurprijs.

De Oosterschelde is een van de belangrijkste voortplantingswateren voor de gewone zeekat. Het dier komt voor in de Middellandse Zee, de Atlantische Oceaan en de Noordzee en leeft het grootste deel van het jaar strikt solitair. In het voorjaar, als de watertemperatuur rond de 12 graden is, zoeken de Noordzeedieren de ondiepe Oosterschelde op om er te paaien. Eind jaren negentig zag Joop wel 100 volwassen sepia’s in één duik. “Tegenwoordig zie ik er maar een paar per duik” zegt Joop. “Je ziet echt wel dat het aantal sepia’s veel minder is geworden. Komt dat door de opwarming van het water, de bijvangst van sepia’s door vissers of omdat er meer zeehonden in de Oosterschelde zijn die de zeekat op het menu heeft staan?”. Felice en Joop hebben dit voorjaar weer tentjes geplaatst en intussen zijn de eerste sepia’s in de Oosterschelde gezien.