NOB en PADI werken aan coronaprotocol voor de duiksport

Vanaf 29 april mogen kinderen en jongeren t/m 18 jaar buiten met elkaar sporten. Om er samen voor te zorgen dat dit veilig, in afstemming met de gemeente en volgens de RIVM richtlijnen gebeurt is het protocol ‘Verantwoord sporten kinderen en jeugd’ opgesteld. De NOB en PADI werken samen aan een aanvullend protocol voor een veilige duiksport in de 1,5 meter sportsamenleving.

De overheid geeft de duiksport met de versoepeling van de maatregelen voor jeugd een klein beetje ruimte. Duikscholen en duikverenigingen willen graag aan de slag met duikopleidingen en -trainingen voor de jeugd. Sporten is goed voor de gezondheid en het is fijn dat ze hun vriendjes en vriendinnetjes weer kunnen zien. Het protocol ‘Verantwoord sporten kinderen en jeugd’ bevat richtlijnen voor verenigingen, duikscholen, bestuursleden, duikers, ouders, accommodaties/openbare ruimte, trainers en gemeenten om kinderen op een veilige manier te laten sporten. Doel van het sportprotocol is dat alles vanaf woensdag 29 april aan sport georganiseerd wordt, in afstemming met de gemeente, veilig volgens de richtlijnen van het RIVM gebeurt. Het NOC*NSF, de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en sportbonden hebben samen dit landelijk sportprotocol opgesteld: het RIVM heeft het sportprotocol goedgekeurd.

Belangrijkste richtlijnen voor sporten voor jeugd

Duikverenigingen en duikscholen die trainingen aan de jeugd willen herstarten, moeten vanaf 29 april zich in ieder geval houden aan de volgende richtlijnen:

  • Voor de jeugd in de leeftijd 13 tot en met 18 jaar geldt dat zij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moeten houden.
  • Voor de jeugd tot en met 12 jaar geldt dit niet.
  • Alleen trainingen zijn toegestaan: wedstrijden blijven verboden.
  • Kleedkamers en kantines moeten gesloten blijven.
  • De trainingen worden alleen op buitensportlocaties in de eigen gemeente gehouden.
  • Ouders mogen niet aanwezig zijn bij trainingen.

Gemeente maakt afspraken met sportverenigingen en duikscholen

De regie bij het herstarten van trainingen voor de jeugd ligt bij de gemeenten. Elke gemeente maakt hier afspraken over met de sportaanbieder en buitensportlocaties: de aanpak kan dus per gemeente verschillen. Dit geldt ook voor georganiseerde activiteiten in de buitenlucht. Trainingen voor de jeugd kunnen dus – mits in overleg met de gemeente – in de openbare buitenruimte plaatsvinden en wanneer verenigingen, duikscholen en trainers zich houden aan de protocollen.

Ons advies

Neem het protocol ‘Verantwoord sporten kinderen en jeugd’ alvast goed door. Verenigingen, duikscholen en trainers die sportaanbod voor de jeugd willen organiseren, moeten eerst contact opnemen met de gemeente om afspraken te maken over het opstarten van de trainingen. Tot die tijd kun je geen trainingen aan jeugd aanbieden. Wacht daarom met het bekendmaken van trainingen voor de jeugd totdat je goedkeuring van de gemeente hebt. Ook adviseren we dat duikverenigingen en duikscholen in dezelfde gemeente eerst contact met elkaar opnemen en gezamenlijk met één contactpersoon contact opneemt met de gemeente.

Duiksportspecifiek protocol

Een aantal vrijwilligers en professionals van de NOB en PADI werken vanuit verschillende disciplines aan een aanvullend protocol voor de duiksport. Het protocol bevat, net zoals het landelijke sportprotocol, verschillende fases. Dit protocol zal in de eerste fase ruimte geven aan het starten van trainingen voor de jongere onderwatersporters. In het protocol komen richtlijnen te staan voor: het geven van snorkel- en duikopleidingen (zowel in de vereniging als bij een duikschool), recreatief snorkelen en sportduiken, de verschillende onderwatersporten (o.a. onderwaterhockey, vinzwemmen en freediving) en het veilig snorkelen en duiken op duikplekken. Ook het gebruik van buitenzwembaden wordt in de eerste fase opgenomen. In een latere fase zal het trainen in binnenzwembaden mogelijk worden.

Zwembaden weer open

Verschillende partijen in de zwembranche – KNZB, WiZZ, NRZ, HISWA-RECRON, EasySwim, NOB, NCS, NTB, Reddingsbrigade en VSG – hebben de handen ineengeslagen om de zwembaden, binnen- en buitenbaden, zo snel als verantwoord kan weer open te krijgen.

Meer informatie

Neem voor vragen over het protocol contact met ons op via info@onderwatersport.org

Foto: Rob Aarsen