NOB en Aquashot gaan beter samenwerken

Met de samenwerking tussen de NOB en Aquashot wordt een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van de onderwaterfotografie en –videografie in Nederland. Aquashot was een onafhankelijke werkgroep en wordt nu een commissie van de NOB en valt daarmee onder de verantwoordelijkheid van het NOB-bestuur.

Bestuurslid Erik van Vessem zegt daarover: “Aquashot heeft als onafhankelijke werkgroep veel bereikt, zowel Aquashot als de NOB zijn van mening dat door samenwerking een win-win situatie ontstaat. De kennis en ervaring van Aquashot met de (vrijwilligers)organisatie van de NOB kunnen de ontwikkeling van onderwaterfoto- en videografie een boost geven”. Frans de Gronckel van Aquashot is tevreden met de afspraken over de samenwerking. “ Uit ons overleg blijkt dat Aquashot en de NOB dezelfde visie hebben op onderwaterfotografie en –videografie. Hét uitgangspunt voor een hechtere samenwerking”.

Toekomstplannen

De commissie heeft het aandachtsgebied ‘onderwaterfotografie en –videografie’ en bestaat uit een aantal commissieleden en een technisch voorzitter. In verschillende gesprekken met Aquashot zijn de ideeën voor de komende jaren besproken. Erik zegt: “We willen de foto- en videografen en de Aquashot-regio’s beter betrekken bij de ontwikkelingen en activiteiten. Er zijn bijvoorbeeld ideeën om zoet water een plek in de wedstrijden te geven, in 2017 willen we de activiteiten buiten de wedstrijden verder uitwerken en er komt een communicatieplan”.

Prioriteit: wedstrijd 2017

De eerste prioriteit van de commissie is de wedstrijd in 2017. Deze wordt onder verantwoordelijkheid van de NOB georganiseerd door een werkgroep met daarin leden van de commissie, bestuur en bureau. Over de wedstrijd vertelt Erik: “We gaan de wedstrijden beter overdraagbaar maken met draaiboeken en instructies. Ook gaan we op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om mee te werken aan de organisatie en uitvoering van de wedstrijd en denken we samen met deelnemers na over het in stapjes verbeteren van de wedstrijden”.