NOB doet mee aan pilot sportbestuurdersplatform.nl

Sportbonden, gemeente Amsterdam en NOC*NSF werken samen aan de ontwikkeling van sportbestuurdersplatform.nl. Een online platform waarop sportbestuurders op een makkelijke manier kennis en ervaringen kunnen uitwisselen en met elkaar in contact kunnen komen. Op 1 februari 2022 is de pilotfase van start gegaan, met het doel te ontdekken welke verbeteringen er nog aan het platform kunnen worden doorgevoerd. Ook de NOB doet mee aan de pilot. Dat betekent dat sportbestuurders uit onze sport het platform de komende tijd kunnen uitproberen.  

Lees verder onder de video

Elkaars vereniging versterken

De sportbestuurders die zich tijdens de pilotfase op het platform aansluiten zijn onderdeel van een community van bestuursleden. Zij kunnen elkaar vragen stellen, informeren en inspireren en zo samenwerken aan het versterken van elkaars verenigingen. Het is voor hen mogelijk om input te leveren op drie modules: vraag en antwoord, inspiratie (het delen van goede voorbeelden) en ontmoeting (elkaar uitnodigen of wijzen op een bijeenkomst). Er komen daarbij zowel sportspecifieke als sportgenerieke onderwerpen aan bod. Denk bij de laatste categorie aan vrijwilligersbeleid, ledenwerving- en behoud, sportiviteit en respect en wet- en regelgeving.

Sportbreed platform

Het platform is sportbreed, dus de deelnemers komen in contact met sportbestuurders uit de eigen tak van sport én andere takken van sport. Aan de pilot doen bestuurders mee vanuit de sporten base-en softbal, bridge, judo, handbal, korfbal, onderwatersport, rugby, schaatsen, schaken, tafeltennis, ijshockey en zwemmen. Ook de gemeente Amsterdam neemt deel aan de pilot.

Resultaten pilot

Na de zomer van 2022 wordt de pilot geëvalueerd. Afhankelijk van de resultaten wordt het platform opengesteld voor  sportbestuurders uit andere takken van sport. Ook wordt er gekeken of er meer contact kan worden gelegd tussen sportbestuurders uit bepaalde regio’s of gemeenten.

Meer info of meedoen?

Heb je vragen of wil jij je als sportbestuurder graag aanmelden en de voordelen ontdekken die dit platform voor jou kan hebben? Neem dan contact op via info@onderwatersport.org