NOB dient zienswijze in op ontwerpbeheerplan Natura 2000-gebied

Duiken in Nederland
Foto: Margit Sablowski

We hebben een reactie gegeven op het Natura 2000-ontwerpbeheerplan voor de Deltawateren. Dit was noodzakelijk omdat in het ontwerpbeheerplan niet wordt gesproken over de bescherming van de onderwaternatuur. Volgens ons gaat het behoud van de biodiversiteit op Europese schaal niet alleen over vogels, maar óók over onderwaternatuur.

Ook onder water worden namelijk vele soorten vissen en planten meer dan ooit bedreigd door dezelfde factoren die van invloed zijn op de natuur boven water. Daarnaast is de Provincie Zeeland één van de populairste sportduikgebieden van Noordwest Europa met ongeveer 800.000 duikbewegingen per jaar. Het getijloze water van het Grevelingenmeer, de dynamische Oosterschelde, nieuwe ontdekkingen in het Veerse Meer en uitdagende duiken in de Westerschelde: er is geen enkel ander vergelijkbaar gebied waar in een relatief klein oppervlak zoveel verscheidenheid is. Het is daarom ook niet zomaar dat in mei 2015 het wereldkampioenschap onderwaterfotografie in Zeeland is gehouden.

Daarom hebben wij een verzoek gedaan om een aantal doelstellingen aan het ontwerpbeheerplan toe te voegen, dit zijn:

  • De Deltawateren verdienen een gebiedsbenadering waarbij de waarde van het onderwaterleven waardering krijgt als basis voor het gehele ecosysteem
  • Structureel, langdurig monitoren van de natuurwaarde van het onderwaterleven
  • Definiëren van de specifieke natuurwaarden van doelstellingen m.b.t. biodiversiteit van onderwaterflora en –fauna
  • Benoemen van kwetsbare soorten
  • Het beschermen van het onderwaterleven en biodiversiteit
  • Herstel van de gebieden die door eerdere activiteiten in natuurwaarden zijn aangetast

Wij hopen dat onze doelstellingen kunnen worden toegevoegd aan het ontwerpbeheerplan, zodat ook de onderwaternatuur zal worden beschermd.