NOB deelnemende partij Alliantie Oosterschelde

Samen met 31 andere partijen, die ieder op hun eigen manier iets met de Oosterschelde te maken hebben, maakt de Nederlandse Onderwatersport Bond onderdeel uit van de Alliantie Oosterschelde.

Alliantie Oosterschelde

Intentieverklaring

Op woensdag 6 februari hebben deze organisaties hun handtekening gezet onder een intentieverklaring. Door samen op te trekken willen de partners bereiken dat problemen van de Oosterschelde worden opgelost en dat sterke punten worden uitgebuit. Ook knelpunten moeten worden aangepakt.

‘Versterking belevingsmogelijkheden Oosterschelde’

Inmiddels zijn ook verschillende deelallianties gevormd waarvan sommige al ideeën hebben geproduceerd. De NOB neemt samen met het Nationaal Park Oosterschelde deel aan de deelalliantie ‘Versterking belevingsmogelijkheden Oosterschelde’. Deze deelalliantie wordt dit voorjaar verder uitgewerkt.