NOB-bestuur kijkt naar de toekomst

Het bestuur van de NOB heeft pas geleden in een strategische sessie naar de toekomst van de NOB gekeken.

Tijdens de sessie is de wijze van besturen tegen het licht gehouden, met als uitkomst dat het huidige meerjarenbeleidsplan richtinggevend is, het bestuur de hoofdlijnen bewaakt, waar gewenst wat dichterbij de werkorganisatie komt en betrokken blijft bij de verschillende commissies en werkgroepen.

Uit het overleg is ook gekomen dat we onze verenigingen, sportduikers met of zonder club én sportduikers opgeleid bij andere organisaties als onze klanten zien. De komende periode wordt het huidige meerjarenbeleidsplan en jaarplan getoetst op actualiteit en worden de eerste stappen gezet om tot het jaarplan 2023 te komen. Tenslotte zijn alle aandachtsgebieden verdeeld en is er een vacature voor een bestuurslid die zich met duikveiligheid en medische onderwerpen gaat bezig houden.