NOB 60 jaar opleidingen

Zo lang de NOB bestaat hebben de duik- en instructeursopleidingen een belangrijk onderdeel uitgemaakt van de diensten aan verenigingen en leden. Opleidingen zijn een belangrijk deel van het werk van de NOB want hiermee krijgt elke duiker daadwerkelijk te maken. Dat is ook de reden dat de we al 60 jaar veel tijd, energie en ook veel geld in het opleidingsprogramma steken.

Snorkelen en klasseaanduiding

Bij de oprichting van de NOB was men van mening dat duikers pas echte duikers konden worden als ze eerst het snorkelen goed onder de knie hadden. De opleiding tot duiker begon dan ook met een stevige snorkelcursus. Deze leidde op tot een echt snorkelbrevet, dat als toegangsniveau voor de duikopleidingen gold. Voor duikers waren er drie niveaus, verdeeld in ‘klassen’. In 1976 verdween de klasseaanduiding en kwamen er sterren voor in de plaats.

Onderwijsvisie verandert

Pas in 1967 bracht de bond het eerste opleidingsboek uit. Nou ja, boek … het was een boekje met de afmetingen van 12 bij 15 cm en bevatte de leerstof voor alle brevetten. Intussen werden er ook professionelere instructeursopleidingen gegeven. De professionalisering van de instructeursopleidingen bracht mee dat ook op een andere manier over opleiden werd gedacht. In het onderwijs werd de hapklare brokken’ verdeeld en in stukjes aangeboden. De leerstof, zowel voor de theorie als voor de praktijk, werd in kleine modulen ingedeeld. Dit modulairesysteem heeft vanaf 1992 lange tijd dienst gedaan en pas in 2005 is het verlaten, ten gunste van het competentie gericht onderwijs. Veranderingen aan internationale regelgeving en kwalificatiestructuren maakten een nieuwe onderwijsfilosofie én een nieuw onderwijssysteem noodzakelijk.

In 2005 kwamen nieuwe lesboeken op de markt en in dat jaar zijn er bijscholingen georganiseerd voor alle NOB-instructeurs zodat die aan de slag konden gaan met de nieuwe lesstof. Er werd onderscheid gemaakt tussen wat de duiker echt moest kennen en wat wel leuk was om te weten. Er werd steeds meer de nadruk gelegd op de praktijk. De theorie diende als achtergrond en ondersteuning van die praktijk.

2017: een nieuw drieluik

Eind 2017 zijn er 3 nieuwe opleidingsboeken gelanceerd. Bijna 115.000 woorden zijn geschreven en meer dan 650 afbeeldingen zijn in de drie boeken opgenomen. Alle drie in en fris jasje, met veel nieuwe foto’s en de nieuwste inzichten op sportduikgebied. Meer dan 80 bijscholingen zijn er dat jaar georganiseerd voor instructeurs en de nieuwe opleidingen zijn gekoppeld aan een elektronische leeromgeving ter ondersteuning van de cursist.

2020 en de toekomst

We blijven luisteren naar onze clubs, zo is in 2020 de opleiding voor duikbegeleider erbij gekomen omdat er behoefte was aan 3*-duikers die breder inzetbaar zijn zodat niet alle druk bij de instructeurs komt te liggen. Ook is de opleiding voor Instructeur Trainer gesplitst in 3 verschillende niveaus. We kregen vaak te horen dat deze opleiding als te pittig werd ervaren waarbij je zowel werd opgeleid om instructeurs in opleiding te begeleiden als te beoordelen. Nu kun je er ook voor kiezen om enkel duikbegeleiders en instructeurs te begeleiden. Op deze manier sluit hij beter aan bij de wensen en behoeften van de instructeurs. In 2021 is een eerste groep cursisten gestart met de opleiding praktijkbeoordelaar. De opleidingen leercoach en PvB-beoordelaar zijn nog in ontwikkeling en wordt in de loop van 2022 verwacht. Op dit moment wordt er ook gewerkt aan een herziening van de 2*-instructeursopleiding. Zoals je ziet, de NOB staat niet stil! We blijven onszelf, onze duikers en instructeurs continue ontwikkelen!