Nieuwe privacyverplichtingen voor alle verenigingen

In mei 2018 moeten alle verenigingen voldoen aan nieuwe privacyregels (AVG). Wie dat niet doet, kan hoge boetes krijgen. De wet eist een inspanningsverplichting: Je moet kunnen aantonen dat je er alles aan hebt gedaan om de privacy te waarborgen.

NOC*NSF werkt samen met de sportbonden aan de implementatie van deze nieuwe wetgeving. Er komt binnenkort een online tool met stappenplan voor sportverenigingen. Wie alle stappen doorloopt en de instructies opvolgt, ontvangt een verklaring ‘AVG-proof’. Zodra dit stappenplan klaar is zullen we alle verenigingen hierover informeren en hoor je meer!