Nieuw NOB-brevet biedt juniorduikers meer uitdaging

De Nederlandse Onderwatersport Bond heeft een nieuw brevet ontwikkeld: 1*Junior Open Water Diver. Dit brevet kan worden behaald door jongeren tussen de twaalf en veertien jaar oud en sluit aan op het vijf jaar geleden ontwikkelde opleidingsprogramma ‘ScubaDoe’. Daarnaast is het voor jongeren een mooie opstap om aan de sterrenbrevetten te beginnen.

De veelgehoorde opmerking van gebruikers van de ScubaDoe-modules, waarvan de doelgroep 8- tot 14-jarigen is, is dat hun leerlingen naast spel ook serieus bezig willen zijn in het buitenwater. Zij zoeken naar meer uitdaging op duikgebied, maar mochten tot voorheen pas op hun veertiende aan de 1*-opleiding van de NOB beginnen. Dit is voor de NOB één van de redenen geweest om de leeftijdsgrens te verlagen naar twaalf jaar. Hoewel de vorm en inhoud van het 1*-juniorbrevet gelijkwaardig zijn aan het 1*-brevet, zijn in verband met de doelgroep een aantal aanpassingen doorgevoerd. Denk hierbij aan de beperking van de maximale diepte (10 meter), maar bijvoorbeeld ook aan het aantal duiken (één per dag of zes per week) en de minimale watertemperatuur (14°C). Door deze wijzigingen kunnen jongeren de NOB-duikopleidingen nu soepeler doorlopen: vanuit het ScubaDoe-programma is eenvoudige doorstroming naar het 1*-juniorbrevet mogelijk, en hetzelfde geldt voor de doorstroming richting het 1*-brevet.

Advies ingewonnen t.b.v. breveteisen

Uiteraard zijn de breveteisen van het 1*-juniorbrevet zorgvuldig opgesteld. De Jeugdcommissie, die het brevet in opdracht van het NOB-bestuur heeft ontwikkeld, heeft op diverse manieren advies ingewonnen. “We hebben uitvoerig overleg gehad met de Medische Commissie en de Veiligheidscommissie van de NOB”, aldus Wander Bordewijk, voorzitter van de Jeugdcommissie. “Daarnaast is ook de Belgische duikbond NELOS bevraagd, en is het raamwerk van de CMAS gebruikt om de mogelijkheden voor Nederlandse omstandigheden in kaart te brengen.”

Meer mogelijkheden voor belangrijke doelgroep

De lancering van het 1*-juniorbrevet heeft voor de Nederlandse Onderwatersport Bond veel voordelen. “We kunnen een belangrijke doelgroep op deze manier meer mogelijkheden bieden”, aldus John Geurts, voorzitter van de NOB. Daarnaast is het ook voor duikverenigingen en duikscholen die bij de NOB zijn aangesloten een positieve ontwikkeling: zij krijgen immers een middel aangeboden om gezinnen ruimer in de club te laten participeren. “Jongeren tussen de 12 en 14 zijn vaak aan het zoeken naar nieuwe hobby’s. Door hen de mogelijkheid te bieden om eerder een officieel duikbrevet te halen en op jongere leeftijd onder begeleiding van een meerderjarige duiker het buitenwater in te mogen, creëer je meer uitdaging. Dit maakt duiken leuker en aantrekkelijker”, aldus Bordewijk. Uiteraard wil dit niet direct zeggen dat jongeren op deze manier gegarandeerd voor de onderwatersport worden behouden. Toch sluit het 1*JOWD-brevet wel aan op hun behoeften. “Jongeren worden eerder als een ‘volwaardig’ lid van de vereniging beschouwd, en kunnen zo makkelijker en sneller meedoen bij de clubactiviteiten in het buitenwater.”

Vragen?

Wil je meer weten over het 1*-juniorbrevet? Kijk dan hier.

Foto: Roel van der Mast