Nationaal Sportakkoord

Wellicht heb je er de afgelopen maanden al over gelezen of gehoord in de media: het Nationale Sportakkoord. Het doel van het Sportakkoord is om de organisatie en de financiën van de sport toekomstbestendig te maken. Het Sportakkoord is er op gericht om sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor álle Nederlanders, in álle levensfasen. Om dit te realiseren is het belangrijk dat op lokaal niveau ook een lokaal sportakkoord gesloten worden. En daar willen we je over informeren, want het is belangrijk voor jouw vereniging om daarbij aangesloten te blijven.

Wat betekent het Sportakkoord voor jou als clubbestuurder?

Als duikclub heb je te maken met veel uitdagingen. Hoe zorg je voor voldoende vrijwilligers en tevreden duikers? Hoe bind en behoud je leden aan jouw vereniging? En hoe speel je met je vereniging in op de veranderingen lokaal en in de maatschappij?

Lokaal Sportakkoord

Jouw duikvereniging of duikschool is niet de enige met die vragen. Veel clubs zoeken naar manieren om toekomstbestendig te blijven. Elke gemeente die meedoet wijst een onafhankelijke sportformateur aan. Deze vormt een lokale samenwerking van sportclubs, gemeente en andere maatschappelijke organisaties. Samen bepalen deze partijen de ambities in jouw gemeente voor het lokale sportakkoord en hier kan jouw vereniging dus voordeel uit halen. Bovendien krijgt elke gemeente met een sportakkoord een Adviseur Lokale Sport. Deze adviseur staat sportclubs bij in het maken en uitvoeren van het akkoord.

Tijdens de uitvoering van het lokale Sportakkoord wordt op verschillende manieren geïnvesteerd in sport binnen jouw gemeente; o.a. door het beschikbaar stellen van services en diensten om clubs sterker te maken.

Ons advies

Op dit moment staat alles nog in de kinderschoenen en zijn ook wij heel benieuwd naar de ontwikkelingen van de lokale sportakkoorden en het Nationale Sportakkoord. Ons advies is om de ontwikkelingen in jouw gemeente in de gaten te houden en probeer aangehaakt te blijven bij de samenwerking die ontstaat in jouw gemeente. Neem contact op met de formateur en geef je op bij jouw Adviseur Lokale Sport zodat je als vereniging mee kunt praten over wat jij belangrijk vindt straks in het Lokale Sportakkoord. Weten wie in jouw gemeente de formateur en adviseur is? Neem dan contact op met clubsupport@nocnsf.nl.

Uiteraard staat de NOB voor je klaar als er vragen zijn over het (lokale) Sportakkoord of als er andere ondersteuningsvraagstukken zijn. Neem contact op met onze verenigingsondersteuner via info@onderwatersport.org.