Narwal in de spotlights met (gesubsidieerde!) expositie

Het cliché is waar: een beeld zegt meer dan duizend woorden. Daarom zijn onderwaterfoto’s een prachtig middel om bekendheid te geven aan de duiksport, de (Nederlandse) onderwaterwereld én je duikclub. Dat dacht ook Narwal, en daarom startten zij een PR-campagne die compleet in het teken stond van foto’s. En wat bleek: daar was nog subsidie voor beschikbaar ook! 

“Bekendheid geven aan onze vereniging is voor Narwal één van de speerpunten voor de komende jaren”, begint Hans van Os zijn verhaal. “Daarom hebben we een PR-team samengesteld, bestaande uit vier mensen – waaronder ikzelf. We organiseren allerlei activiteiten waarmee we publiciteit kunnen genereren.” Het PR-team beheert de Facebookpagina en Twitteraccount van de vereniging en wordt bijgestaan door een webteam dat over de website gaat. “Dit is een belangrijk onderdeel van ons PR-beleid”, aldus Hans. “Samen zijn we een leuke groep gedreven mensen. En dat is ook nodig, want om ’t goed aan te pakken gaat er best wat tijd in zitten.” Dat bleek ook uit de meest recente actie van de PR-fanaten: binnen de commissie ontstond namelijk het idee om een onderwaterfotografiewedstrijd uit te schrijven en de foto’s te exposeren. Dat laatste is dit voorjaar uitgevoerd!

Netwerk PR-team

De fotowedstrijd, die vorig jaar al plaatsvond, was een groot succes; leden én niet-leden stuurden hun mooiste – in Nederlands water gemaakte – foto’s in. De winnende foto’s kwamen terecht in grote tweedehands lijsten, die verzameld en opgelapt waren door een groepje leden. De PR-commissie schakelde intussen z’n netwerk in, iets dat een mooie eerste expositiemogelijkheid opleverde. “De winnende foto’s hebben eerst in de kantine van Topsporthal Almere gehangen”, licht Hans toe. “Ook heeft er een artikel over in het huis-aan-huis-blad van Almere gestaan.” Na zo’n twee maanden verhuisden de foto’s naar ‘De Trekvogel’, het bezoekerscentrum van natuurgebied de Lepelaarsplassen. Met deze locatie kwam de club overigens in contact na een oproep op Twitter. “Niet alleen voor ons was dit weer mooie promotie”, blikt Hans terug. “Het bezoekerscentrum zelf maakte ook reclame voor de expositie, dus ook zij zagen de onderwaterfoto’s als een PR-kans!”

De stoute schoenen

In hun zoektocht naar een volgende locatie kwam de PR-commissie in contact met de openbare bibliotheek van Almere. “We wisten dat daar regelmatig geëxposeerd werd en dus trokken we de stoute schoenen aan. De bibliotheek bleek de expositieruimte tijdens de zomermaanden voor niet-commerciële doeleinden ter beschikking te stellen, dus daar paste ons voorstel perfect in.” Tegelijkertijd kwam de club via-via in aanraking met het Prins Bernard Cultuurfonds, en dat bleek een mooie manier om nog wat extra dingen rond de expositie te organiseren en een en ander nét wat uitgebreider en professioneler aan te pakken. “De natuur is een belangrijk onderdeel van zo’n aanvraag. Ook onze foto-expositie viel binnen de richtlijnen! Belangrijk was dat we duidelijk maakten dan we zelf al het nodige gedaan hadden om deze expositie te organiseren. Daarnaast is het bereiken van een relatief groot publiek een voorwaarde.”

Collecteren én flyeren

De aanvraag zelf was volgens Hans niet al te ingewikkeld. “Je beschrijft de doelstelling, hoe je één en ander wil realiseren, welk publiek je wil bereiken, etcetera. Daarnaast moet je een begroting en enkele verenigingsstukken meesturen.” Na ongeveer een maand kreeg het PR-team van Narwal te horen dat hun aanvraag was goedgekeurd en dat ze ruim 1600 euro zouden krijgen. “Fantastisch nieuws natuurlijk! Hiermee konden we mooie nieuwe lijsten kopen, lezingen organiseren en promotiemateriaal bestellen. Als tegenprestatie vraagt het Cultuurfonds subsidie-ontvangers om te collecteren. Wij hebben dit gecombineerd met het verspreiden van de flyer voor onze expositie. Het mooie hiervan is dat je direct in contact komt met veel mensen, dat je ze persoonlijk kunt uitnodigen voor de expositie en bovendien levert het ook nog wat geld op. De helft van de opbrengst komt namelijk de vereniging ten goede, wat natuurlijk ook weer mooi meegenomen is!”

Geen rocket science

Het resultaat van deze PR-actie? “De leden van Narwal waarderen erg wat we doen en raken daardoor zelf ook gemotiveerd om met anderen over de duiksport en onze vereniging te praten. Indirect levert dat naamsbekendheid en nieuwe leden op”, concludeert Hans. Daarnaast werpt ook de samenwerking met het webteam z’n vruchten af. “Een jaar geleden waren we online nauwelijks te vinden, terwijl we nu een mooie site hebben én actief zijn op diverse sociale media. De eerste leden die ons via internet hebben gevonden zijn al verwelkomd”. Het onderscheid én de afstemming tussen het webteam enerzijds en het PR-team anderzijds is volgens Hans een absolute aanrader. “Of ik nog meer tips heb? Bedenk steeds weer iets waarmee je op een positieve manier de aandacht kunt trekken. En vraag de gemeente of er lokale fondsen zijn om je acties te ondersteunen. Een subsidieaanvraag indienen is geen rocket science, maar gewoon een kwestie van doen. Ik ben blij dat we er zo veel tijd in hebben gestoken: het levert energie op binnen de vereniging, en daarnaast zijn we zichtbaar en stralen we uit dat we een actieve club zijn. Dat draagt op de lange termijn allemaal bij aan de versterking en uitbreiding van onze vereniging!”

Wil je meer informatie over de organisatie van een foto-expositie of heb je een vraag aan Hans van Os? Neem dan contact op via info@duikvereniging-narwal.nl. Informatie over subsidies kun je hier vinden