Motie Provincie Zeeland: ‘Stop per direct met storten van staalslakken’

De provincie Zeeland wil dat Rijkswaterstaat stopt met het storten van staalslakken voor de kustverdediging. Dat staat in een motie die namens alle fracties werd ingediend. De partijen roepen de Tweede Kamer en demissionair minister Harbers, van Infrastructuur en Waterstaat, op om het storten van de staalslakken per direct te stoppen. Het is momenteel niet bekend wat de gevolgen zijn van het gebruik ervan, maar in de motie wordt onder meer naar de sterfte onder de schelpdieren verwezen.

Wat zijn staalslakken? Ze worden gebruikt om dijken te verstevigen. De delen van een dijk die onder de waterlijn liggen, noemen we de vooroever. Op sommige plekken is deze vooroever door erosie te zwak geworden. Rijkswaterstaat versterkt deze zwakke plekken met kleine brokken hoogovenafval, ook wel staalslakken genoemd. Als staalslakken in contact komen met regen- of grondwater, komen er zware metalen in de bodem of het oppervlaktewater terecht. Doordat dit kleine brokken zijn, wordt de dijk onder water zo vlak dat onderwaterleven, zoals kreeften geen holletjes meer kunnen vinden. Het gevolg: het onderwaterleven verdwijnt.

Sterfte onder schelpdieren

In een uitleg op de motie verwijst Statenlid Flameling van PvdA-GroenLinks onder meer naar de sterfte onder schelpdieren, krabben en kreeften in de Oosterschede. Ook stippen de fracties aan dat het RIVM vorig jaar meldde dat de staalslakken schadelijker kunnen zijn dan aanvankelijk gedacht. De partijen maken zich ook zorgen over dat Rijkswaterstaat op korte termijn in de Westerschelde bij Ossenisse staalslakken wil gaan gebruiken. In de motie vragen ze de Tweede Kamer om een overzicht te geven van alle lopende en uitgevoerde onderzoeken die wat zeggen over hoe schadelijk deze staalslakken zijn op het rijke onderwaterleven.

Blijvend onderzoek is toegezegd

Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat was 4 maart jl. op bezoek in Ouwerkerk op uitnodiging van de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf). ZMf en andere organisaties, waaronder de Nederlandse Onderwatersport Bond, maken zich grote zorgen over mogelijk schadelijke effecten van staalslakken op het milieu. Heijen gaf aan dat het juridisch ingewikkeld is om een verbod in te voeren. Wel zegde ze blijvend onderzoek toe naar het zo veilig mogelijk toepassen van staalslakken voor kustverdediging.

Staalslakken op de bodem van de Oosterschelde vernietigen het biologische leven. Foto: Ron Offermans

Lees hier een eerder nieuwsbericht over het onderzoek naar de gevolgen van het gebruik van staalslakken.