Meer aandacht voor Zeeuwse onderwaternatuur

De Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) vindt dat er in het ‘Actieplan behoud Zeeuwse soorten’ van de Provincie Zeeland nauwelijks aandacht is voor soorten die onder water leven. De NOB heeft daarom een zienswijze ingediend bij de Provincie Zeeland en hierin aangegeven dat er meer aandacht voor de Zeeuwse onderwaternatuur moet komen.

Eind oktober is het ‘Actieplan behoud Zeeuwse soorten’ besproken in de Statencommissie Ruimte. Er zijn twee toezeggingen gedaan. Ten eerste gaat de gedeputeerde in overleg met Rijkswaterstaat over een tussentijdse aanvulling op de beheerplannen Deltawateren. Inzet is meer aandacht voor de onderwaternatuur. Daarnaast komt er een schriftelijke notitie over wat de rol van de Provincie Zeeland is als het gaat om bescherming van de onderwaternatuur in de Deltawateren. Het zijn immers Natura2000-gebieden en dus daar heeft de Provincie Zeeland een rol. Deze laatste toezegging is gedaan op verzoek van Inez Flameling, Statenlid, bioloog en liefhebber van de duiksport.

Beheren van de biodiversiteit
“De Provincie Zeeland is verantwoordelijk voor de bescherming van de natuur in Zeeland, ook onder water. Maar de Rijkswateren Oosterschelde, Westerschelde, het Grevelingenmeer en het Veerse Meer worden beheerd door Rijkswaterstaat. De beheerplannen van Rijkswaterstaat houden op boven water. Er staat bijna niks in over de onderwaternatuur”, aldus Flameling. Ze vervolgt: “Zeeland heeft meer dan 200 soorten vis, duizenden soorten ongewervelde dieren en tientallen soorten wieren leven hier onder water. Er is een ontzettende biodiversiteit. We zouden moeten kijken hoe we dat samen kunnen beheren”.

Dat aandacht voor de onderwaternatuur van belang is, toont de situatie in het Grevelingenmeer en Veerse Meer aan. In het Grevelingenmeer worden jaarlijks veel dode vissen waargenomen. In het Veerse Meer lijkt dit nu ook te gebeuren.

Lees ook:

NOB zet zich in voor Zeeuwse onderwaternatuur

Foto: Jos Broere