Lid NOB commissie Deltagebied (m/v)

Organisatieprofiel

De NOB commissie Deltagebied bestaat uit circa 7 vrijwilligers die beleid, dat is geformuleerd door het NOB-bestuur, uitwerken tot een activiteitenplanning en deze uitvoeren. Het werkgebied is de provincie Zeeland met de wateren: Grevelingenmeer, Oosterschelde, Veerse Meer, Haringvliet en Westerschelde. De commissie wordt ondersteund door een team betaalde krachten vanuit het bondsbureau te Veenendaal.

Functieomschrijving

Als lid van de commissie voer je samen met collega-commissieleden het beleid van het NOB-bestuur uit. De commissie vergadert ongeveer acht keer per jaar, altijd op een locatie in Zeeland. Deze functie vraagt circa 2 uur per week beschikbaarheid. Binnen deze functie vallen onder meer:

  • Overleg met overheden en (natuur)beherende instanties gericht op behoud van het aantal duikplaatsen en het verbeteren van voorzieningen en het behoud en versterken van onderwaternatuur;
  • Vertegenwoordiging van de NOB binnen overleggen en projecten;
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren en informeren van het NOB-bestuur;

We zoeken

Wij zoeken voor de commissie twee nieuwe leden, bekend met de duiksport en bij voorkeur woonachtig in de regio Zuidwest Nederland. Affiniteit met ambtelijke processen en/of grote kennis van en belangstelling voor onderwaternatuur is een pré. Ideeën om meer bekendheid te geven aan het werk van de NOB zijn zeer welkom. Enthousiasme om samen de duiksport in het Deltagebied verder uit te bouwen een must.

Je vindt het leuk om te werken vanuit een visie en je bent in staat om dit op een goede manier te vertalen naar concrete activiteiten en doelen. Het algemeen belang van de duiksport in Nederland staat daarbij voorop. Lidmaatschap van een NOB-duikvereniging is een pre, maar geen vereiste.

Wij bieden

Als lid van de commissie word je onderdeel van een groep zeer enthousiaste vrijwilligers.  Om dit op een goede wijze te realiseren kom je in contact met veel belanghebbende organisaties, dit maakt het vrijwilligerswerk zeer uitdagend en afwisselend. Deze functie is onbezoldigd, maar onkosten worden vergoed.

Interesse?

Indien je geïnteresseerd bent, kun je een email sturen naar desmond.vansanten@onderwatersport.org met een kort CV. Het gekozen kandidaat-lid kan een periode meewerken. Als dat van beide kanten bevalt, wordt het kandidaat-lid aan het NOB-bestuur voorgesteld om benoemd te worden tot lid van de commissie. Commissieleden worden ieder jaar opnieuw door het NOB-bestuur benoemd.

Foto: Jos Broere