Ledenwerving: Stimuleringsbudget Inclusief Sporten

Het ledental bij sportclubs staan onder druk, niet alleen duikers maar ook bij andere sporten. Het betrekken van sporters bij de vereniging is een uitdaging. Welke groep mensen wil je werven en hoe zorg je ervoor dat de acties die je uitvoert ook iets opleveren waarbij je ook nog eens bestaande leden niet in de weg zit?

Stimuleringsbudget Inclusief Sporten

NOC*NSF heeft een mogelijkheid gecreëerd om als sportclub een budget aan te vragen voor het binden van nieuwe sporters. In dit geval focust het budget op mensen die niet gemakkelijk gebruik kunnen maken van het bestaande sportaanbod. Sommige mensen lopen tegen belemmeringen aan zoals hun leeftijd, fysieke en/ of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of hun sociale positie binnen de maatschappij. Hierdoor kan het zijn dat zij niet kunnen duiken terwijl zij dat wel zouden willen. Denk hierbij aan ouderen, mensen met een beperking, kwetsbare mensen, LHBTI+ of mensen met een laag inkomen.

Het stimuleringsbudget dat beschikbaar is voor het uitbreiden en versterken van sport- en beweegaanbod wordt uitgekeerd via NOC*NSF en is maximaal €850,- (inclusief BTW) per sport- en beweegaanbieder.

Aanvragen

De aanvraag moet gericht zijn op:

  • Het versterken en/ of vernieuwen van sport- en beweegaanbod;
  • Het bereiken van de doelgroep
  • Het verhogen van de sportdeelname

Het budget kan bijvoorbeeld bijdragen aan bestaand aanbod voor duikers met een beperking, het bereiken van nieuwe doelgroepen of een groep leden vaker te laten duiken.

Aanvragen stimuleringsbudget Inclusief Sporten en Bewegen

Foto: Cor van Dijk