Ledenraad 21 mei 2022, een update

Zaterdag 21 mei jl. vond de jaarlijkse Ledenraad van de NOB plaats. Alle afgevaardigden van onze duikverenigingen en duikscholen kwamen bijeen in het congrescentrum van Papendal te Arnhem. Voorzitter Hennie Elshof opende om 10.30 uur de vergadering, heette alle 80 aanwezigen van harte welkom en stond stil bij het 60-jarig jubileum van de NOB.

Nieuwe bestuursleden

Linda Maring, Christiaan Knopper en Louis de Haan zijn onder applaus toegetreden als nieuwe bestuursleden van de NOB. Linda gaat zich inzetten op het gebied van verenigingsondersteuning, onderlinge samenwerking en het aantrekkelijk maken van de duiksport voor een breed publiek. Christiaan spreekt de wens uit dat om in de komende jaren niet alleen de belangen van de verenigingen en de individuele leden te kunnen behartigen, maar vooral dat we elkaar weten te binden, te boeien en te enthousiasmeren. Louis geeft aan: “Voor mij is het een uitdaging om meer jonge mensen te interesseren voor de duiksport. Voor de NOB is het een de kunst om deze duikers te binden, waardoor de duikkennis toeneemt en daarmee ook de veiligheid wordt vergroot”. Wij wensen Linda, Christiaan en Louis veel succes en plezier bij de NOB.

Benoeming Leden van Verdienste

Tijdens de vergadering hebben we afscheid genomen van bestuurslid Frans van der Veer. Frans is bijna 25 jaar lid van de NOB en hij heeft zich in die periode op verschillende manieren ingezet voor duikend Nederland. Eerst als instructeur, vervolgens als docent van de NOB tot bestuurslid van de NOB met portefeuille ‘Opleidingen’. Nu zijn periode als bestuurder tijdens deze Ledenraad is beëindigd, was dit een mooi moment om hem te bedanken voor zijn jarenlange betrokkenheid. Vandaar dat hij, tot zijn eigen verrassing, is benoemd tot ‘Lid van Verdienste’.

Ook Pieter van der Marel is benoemd tot ‘Lid van Verdienste’. Na meer dan 10 jaar heeft Pieter zijn vrijwilligersfunctie overgedragen. Pieter heeft de NOB vertegenwoordigd in verschillende overleggroepen over de waterrecreatie. Zo zat hij in het toenmalige Nationaal Platform Waterrecreatie, dat tegenwoordig onder de naam Netwerk Waterrecreatie actief is. Pieter was een goede lobbyist van de NOB als het om nationale belangen van de duiksport ging.

Ten slotte is David Wassing benoemd tot ‘Lid van Verdienste’ van de NOB. Na vijf jaar draagt David de voorzittershamer van de DOSA over aan zijn opvolger. De DOSA is ontstaan op initiatief van de Werkgroep Ongevallen registratie van de NOB. Inmiddels is de DOSA onafhankelijk en wordt zij gesponsord door meerdere duikorganisaties. Het doel van David was vanaf zijn start in de DOSA meteen duidelijk: meer bekendheid en meer meldingen, zodat er betere analyses gemaakt konden worden. David was dan ook de drijvende kracht aan de vele presentaties bij verenigingen en duikscholen. Wij feliciteren Frans, Pieter en David van harte met hun benoemingen.

  • Lid van Verdienste, Frans van der Veer
  • Lid van Verdienste, David Wassing
  • Lid van Verdienste, Pieter van der Marel

Mentale Veerkracht

De werkgroep Mentale Veerkracht gaf een waardevolle presentatie over het vermogen om als duikers tijdens stressvolle situaties een optimale prestatie te kunnen leveren en daarna te herstellen. Ben je geïnteresseerd in dit onderwerp en/of het werk van deze werkgroep? Neem dan contact op met Eveline Visser en Hans Verhijden, via het e-mailadres info@onderwatersport.org.

Speerpunten 2023

Het bestuur keek samen met de aanwezigen terug op 2021, maar bleef uiteraard stil staan bij de plannen en de begroting van 2023. De aandachtsgebieden Belangenbehartiging, Verenigingsondersteuning, Opleidingen en Onderwaternatuur kwamen uitvoerig aan bod en diverse speerpunten werden toegelicht. Zo kwam naar voren dat het bestuur graag de verbinding tussen de verenigingen blijft maken en zich blijft inzetten op het faciliteren van kennisuitwisseling. Ook zet het bestuur zich in voor mooi, schoon, gezond en veilig duikwater, waarin de flora en fauna floreert.

Vanuit de aanwezigen kwam het verzoek aan het bestuur om de beleidsplannen met betrekking tot de bestemmingsreserves concreter te maken. Het bestuur heeft aangegeven dit medio november te delen met haar achterban.

Over de wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement is niet gestemd. Dit wordt verplaatst naar maandag 11 juli 2022 aangezien het verplichte 2/3 van het aantal afgevaardigden niet aanwezig was bij deze Ledenraad. Lees hier meer over deze extra ledenraad.

Rond 13.30 uur dankte voorzitter Hennie Elshof alle aanwezigen voor hun inbreng en aanwezigheid en nodigde hij hen uit voor een gezamenlijke lunch.

De notulen van deze Ledenraad worden binnenkort online gepubliceerd. Alle overig vergaderstukken van de vergadering zijn hier terug te lezen.

De volgende Ledenraad wordt georganiseerd op zaterdag 13 mei 2023.