Leden van Verdienste en erepenningen

Tijdens de Algemene vergadering van 25 mei jl. zijn de volgende leden door het bestuur voorgedragen als Lid van Verdienste:

 • Wim Breeman
 • Ron Lemmens
 • Ellen Focke
 • Kees Verhoeven

Ook werden er een tweetal erepenningen uitgereikt aan Ferry van Dorst en Willem Jan van Ooijen.

Er zijn ook een aantal erepenning uitgereikt aan leden die niet aanwezig konden zijn op de Algemene vergadering. Deze penningen zijn tijdens een verenigingsbijeenkomst uitgereikt aan: Antoon Vos, Ron Freijer, Erik Jan Verduijn, Henk van Ielen, Karel Weijermars, Wim Verlinde, Bert Leloux en Roy Velthuis.

 • Ellen Focke en Kees Verhoeven
 • Ron Lemmens
 • Ferry van Dorst
 • Willem Jan van Ooijen
 • Antoon Vos
 • Ron Freijer
 • Erik Jan Verduijn en Henk van Ielen
 • Karel Wijermars
 • Wim Verlinde
 • Roy Velthuis en Bert Leloux