Landelijke specialisaties

De NOB wil graag samen met haar clubs specialisaties aanbieden voor NOB-leden van clubs die zelf deze specialisaties niet kunnen geven en duikers die (nog) geen lid zijn van de NOB of een NOB-club. De specialisaties worden verspreid over het land voor een zo groot mogelijk bereik.

Lees verder onder de foto

Foto: Dion d’Hoop

Kans voor verenigingen

Deze samenwerking tussen NOB en clubs is een mooie kans voor verenigingen om nieuwe leden te werven of andere verenigingen uit de regio te helpen. Er zijn vaak clubs die een bepaalde specialisaties niet kunnen geven, bijvoorbeeld omdat ze hier het instructiekader niet voor hebben of omdat er binnen de eigen club te weinig animo is. Het aanbod van landelijke specialisaties is een aanvulling op het bestaande aanbod van specialisaties van verenigingen. Deze blijven gewoon bestaan. Door landelijk specialisaties te organiseren kunnen we meer duikers een leuke specialisatie bieden en hen langer binden aan de clubs. We verwachten hiermee verenigingen door heel Nederland bekender en sterker te maken. Daarvoor hebben we de hulp van de verenigingen nodig!

Organisatie samen met de NOB

Normaal zie je dat een specialisatie binnen een club vooral door eigen clubleden wordt gevolgd. Om een breder publiek de kans te geven om een bepaalde specialisatie te volgen, neemt de NOB een deel van de organisatie voor haar rekening. Hierdoor is er ook meer kans op voldoende animo voor een specialisatie. Waar we de club vragen om hun locatie en één of meerdere instructeurs beschikbaar te stellen die een specifieke specialisatie kunnen geven, zorgt de NOB voor de communicatie, promotie, marketing en andere randvoorwaarden.

Hoe gaat het in zijn werk?

Als club kun je kiezen uit één van de onderstaande vijf specialisaties om te organiseren. We beperken ons voor nu tot deze vijf specialisaties omdat we weten dat deze specialisaties het populairst zijn bij NOB-clubs:

 1. Nitrox basis
 2. Digitale onderwaterfotografie basis
 3. Onderwaterbiologie Wereldwijd
 4. Droogpakduiken
 5. Onderwaterbiologie basis

Met betrekking tot het instructiekader verwachten we dat de instructeur(s) die de specialisatie geeft ruime ervaring heeft met de gekozen specialisatie. Met ruime ervaring bedoelen we dat de instructeur de specialisatie vaker heeft gegeven en up-to-date is met het lesmateriaal. Dit is ter beoordeling van de instructeur/club zelf. We kiezen voor minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers per specialisatie. In overleg is overigens veel mogelijk. We hanteren de onderstaande verdeling als het gaat om het aantal cursisten en instructiekader:

 • 4 of 5 cursisten – 1 instructeur
 • 6, 7 of 8 cursisten – 2 instructeurs

Lespakket en vergoeding

De specialisaties komen op de agenda van de NOB te staan. Hierdoor kunnen duikers zichzelf via de NOB inschrijven. We zorgen er vervolgens samen voor dat de deelnemers het boek met brevetregistratiekaart ontvangen, voor de specialisatie waarvoor zij zich hebben ingeschreven. Met betrekking tot de vergoeding maken we onderscheid tussen NOB-leden en niet NOB-leden:

NOB-leden
NOB-leden betalen enkel de kosten van het lespakket (afhankelijk van specialisatie tussen de €36,- en €72,-). Het lespakket kunnen ze via hun eigen vereniging in de webshop van de NOB bestellen of dit laten doen door de instructeur die de specialisatie geeft. De instructeur weet de exacte prijs. Op deze manier betalen NOB-leden geen extra kosten om een specialisatie te kunnen volgen, ook al is deze bij een andere club. Hierdoor blijft de specialisatie laagdrempelig voor eigen leden en hoeft de vereniging niet met 2 maten te meten m.b.t. NOB leden.

Niet NOB-leden
Duikers die geen lid zijn van de NOB betalen €115,- om deel te nemen aan één van de specialisaties. In dit bedrag zit tevens een 3 maanden lidmaatschap bij de NOB. Omdat duikers buiten de NOB een hoger bedrag betalen voor de specialisaties, kunnen we clubs een vergoeding geven. Hoe meer duikers van buiten de NOB deelnemen aan de specialisatie, hoe hoger de vergoeding. We hopen hiermee clubs te stimuleren om zoveel mogelijk plekken beschikbaar te stellen voor duikers van buiten de NOB, wat uiteindelijk bijdraagt aan de eigen ledenwerving en de clubkas. Hieronder kun je de verhouding zien tussen het aantal deelnemers en de vergoeding voor clubs:

 •  1 of 2 duikers – €50,-
 •  3 of 4 duikers – €100,-
 •  5 of 6 duikers – €150,-
 •  7 duikers – €200,-
 •  8 duikers – €250,-

Aanmelden

Vind je het leuk om samen met de NOB specialisaties te organiseren voor NOB-leden en niet NOB-leden? Dan kun je jouw club opgeven door dit formulier in te vullen en op te sturen naar info@onderwatersport.org. Houd met de planning van de cursus rekening met de communicatie en marketing die we opzetten. Lever daarom de begindatum van de specialisatie uiterlijk 1 maand van tevoren bij ons aan.

Voor de instructeurs

Wil je als instructeur betrokken worden bij het geven van een landelijke specialisatie via jouw club? Attendeer een bestuurder van jouw club op deze kans en vul samen het formulier voor deelname in, zodat we jullie specialisatie binnenkort online kunnen zetten en deelnemers kunnen gaan werven! Wil je eerst meer weten of juist een andere club helpen met organiseren? Neem dan contact op via info@onderwatersport.org.