Laat je inspireren tijdens de Nationale Sportweek 2022

Van 16 tot en met 25 september a.s. organiseert NOC*NSF de Nationale Sportweek, een week om op een laagdrempelige wijze kennis te maken met sport en bewegen. Ook de duiksport komt aan bod. Elke onderwatersporter kan in deze periode deelnemen aan diverse online sessies, die gratis worden georganiseerd door de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB). Met een variëteit aan onderwerpen, gericht op inspiratie en kennisdeling.

Het programma van de online sessies van de NOB ziet er als volgt uit:

Opleidingen – vrijdagavond 16 september 2022
Ontwikkelingen op het gebied van instructeursopleidingen, specialisaties en workshops

In gesprek met Westley Verdonk, coördinator opleidingen bij de NOB. Welke vernieuwingen liggen er in het verschiet in het opleidingslandschap? Tijdens deze webinar neemt Westley je mee in de ontwikkelingen die momenteel gaande zijn op het gebied van opleidingen. Ook kijken we kort naar de toekomst en zoomen we in op de projecten die op de plank liggen. Uiteraard is er ook voldoende tijd om vragen aan Westley te stellen die betrekking hebben op de opleidingen.
Aanvang: 19.00 uur (tot uiterlijk 21.00 uur)

Verenigingsondersteuning – maandagavond 19 september 2022
Vertaling NOB-jaarplan naar jouw vereniging

In gesprek met Jeroen Dellebeke, verenigingsondersteuner bij de NOB. Welke actualiteiten spelen er op dit moment? Jeroen vertelt over het nieuwe Sportbestuurdersplatform en licht een aantal acties uit die van belang zijn voor de NOB gedurende deze beleidsperiode. Daarnaast is het een goede gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over actuele thema’s.
Aanvang: 19.00 uur (tot uiterlijk 21.00 uur)

Belangenbehartiging – woensdagavond 21 september 2022
Waar maakt de NOB zich hard voor?

In gesprek met Desmond van Santen, bureaumanager bij de NOB. Naast het opleiden van instructeurs is de NOB een belangrijke partner als het gaat om het verbeteren van duiklocaties, is zij altijd in gesprek met lokale/regionale partijen en stimuleren we schoon en goed duikwater. Desmond vertelt over het belang van de inzet van de NOB voor betere duikvoorzieningen en voldoende duikwater, kansen en bedreigingen bij duikplekken en wat je als club zelf kunt doen om betere duikplekken te realiseren.
Aanvang: 19.30 uur (tot uiterlijk 21.30 uur)

Onderwaterhockey & Vinzwemmen – donderdagavond 22 september 2022
Een nieuw wedstrijdseizoen, promotie & leren van elkaar

In gesprek met Jarno Dekkers (voorzitter Onderwaterhockey commissie) en Peter Blanker (consulent vinzwemmen) bespreken we de actuele zaken rondom onderwaterhockey en vinzwemmen. Hoe kunnen we deze sportdisciplines beter promoten en op welke vlakken kunnen clubs elkaar ondersteunen?
Aanvang: 19.00 uur (tot uiterlijk 21.00)

Welkom op de Club – donderdagavond 22 september 2022
Aan de slag met uitdagingen binnen de duikvereniging

Herken je uitspraken als ‘ja, maar…’, ‘dat kan helemaal niet’, of ‘daar hebben we geen tijd voor?’ In deze sessie daagt Start2Create je uit anders te denken over de uitdagingen van je vereniging. Of noem het omdenken. Je haalt je brein door de wasstraat en traint jezelf in denken in Ja EN. Deze inspiratiesessie is exclusief bedoeld voor verenigingsbestuurders.
Van: 19.15 – 21.30 uur

Aanmelden via Mijn NOB

De NOB nodigt je van harte uit om deel te nemen aan een of meerdere sessies tijdens de Nationale Sportweek. De aanmelding verloopt via Mijn NOB, via www.mijnnob.nl.
Zijn er vragen of onduidelijkheden? Stuur dan een bericht naar Jeroen Dellebeke via jeroen.dellebeke@onderwatersport.org.