Kwetsbaar maritiem verleden beter beschermd

Nederland heeft een rijk maritiem verleden. De tastbare overblijfselen van dit verleden bevinden zich veelal onder water, onder meer in de vorm van talloze scheepswrakken.

Er wordt vaker gedoken op scheepswrakken, daardoor worden ook steeds meer scheepswrakken ontdekt en geïdentificeerd. Niet in de laatste plaats dankzij sportduikers, misschien wel door jou!

De grotere toegankelijkheid maakt dit erfgoed helaas ook kwetsbaarder. Het vinden en bezoeken van een wrak kan er toe leiden dat dit stuk erfgoed, bedoeld of onbedoeld, wordt beschadigd. Vanwege deze kwetsbaarheid is door de overheid besloten in de Erfgoedwet (2016) het opgravingsverbod voor opgraven onderwater aan te passen. Met deze aanpassing is het expliciet verboden om erfgoed van de zeebodem te verplaatsen of te verwijderen. Dit verbod geldt in de Nederlandse territoriale wateren en in de aansluitende zone (tot 24 mijl uit de kust). Voor gezonken oorlogsschepen geldt dat deze soevereine immuniteit genieten, waar ter wereld ze ook liggen. Dit betekent dat deze wrakken niet betreden mogen worden zonder de expliciete toestemming van de vlaggenstaat. Hetzelfde geldt voor het meenemen van objecten.

De NOB staat achter deze aanpassing en verwacht van jou als sportduiker dat je je bewust bent van deze regels en hier naar handelt zodat we ons maritiem verleden behouden en vergroten.

Lees hier de brief van de ministers van Defensie en OCW aan sportduikend Nederland

Foto: Cor Kuyvenhoven