NOB kritisch op werk aan de vooroevers en het opspuiten van zand op de Roggenplaat

Rijkswaterstaat zal vanaf 2020 bij Burghsluis, Schelphoek en Levensstrijd herstelwerkzaamheden aan de vooroevers uitvoeren. Ook worden er dan drie ecoriffen voor de onderwaternatuur aangelegd. Door het eerdere werk aan de vooroevers is onderwaternatuur bij deze plekken verloren gegaan. Dit verlies wordt gecompenseerd door zand op te spuiten op de Roggenplaat,  vanaf 1 oktober 2019 start de daadwerkelijke uitvoering hiervan.

In 2014 zijn er met staalslakken en zeegrind bestortingen uitgevoerd bij Burghsluis, Schelphoek en Levensstrijd. Deze bestortingen waren nodig omdat het onderwaterdeel van de dijk niet meer sterk genoeg was. De NOB en Stichting de Oosterschelde stapten eerder al naar de rechter vanwege het gebruik van staalslakken en de gevolgen van de bestortingen voor de onderwaternatuur op andere locaties. Er volgde een lange juridische procedure met in 2015 een belangrijke uitspraak van de Raad van State. Het gebruik van staalslakken is toegestaan, maar de rechter oordeelde dat er te weinig onderzoek naar de werkelijke natuurwaarden in het Natura 2000-gebied was gedaan en daardoor 11 hectare areaal Habitattype H1160 gecompenseerd moest worden.

De NOB is niet heel enthousiast over de compensatie omdat er extra bovenwaternatuur wordt gecreëerd en er tegelijkertijd onderwaternatuur wordt vernietigd.

Zowel de vergunning voor de ecoriffen als op de vergunning voor de zandsuppletie op de Roggenplaat heeft de NOB een zienswijze ingediend.

Zienswijze Burghsluis, Schelphoek en Zierikzee

Zienswijze Roggenplaat

Foto: Nationaal Park Oosterschelde