Kans voor verenigingen: gratis specialisaties

Update: voor 2023 kunnen er geen aanvragen meer gedaan worden. Vanaf 4 januari 2024 kunnen er weer nieuwe aanvragen gedaan worden!

NOC*NSF Sportagenda 2032: Nederland het sportiefste land ter wereld. Ook voor de onderwatersport ligt er een uitdaging om aan deze ambitie bij te dragen. De NOB doet dat onder andere door de ambities van de Sportagenda waar mogelijk in het nieuwe meerjarenbeleidsplan op te nemen en de duikende leden van de verenigingen te stimuleren te doen wat ze het leukste vinden: duiken!

Voor onze leden is daarvoor, naast de reguliere duikopleidingen, een aanbod van maar liefst 16 specialisaties. Dit zijn leuke, leerzame en meestal relatief korte opleidingen bij verenigingen waarbij leden zich verdiepen in bijvoorbeeld onderwaterbiologie, technisch duiken, driftduiken of onderwaterfotografie.

Specialisatiefonds: gratis specialisaties bij verenigingen

Om duiken te stimuleren, is er uit de bestemmingsreserve Ledenwerving en -behoud een specialisatiefonds opgericht. De komende vier jaar maakt de NOB €10.000 per jaar vrij uit deze bestemmingsreserve voor financiering van dit specialisatiefonds. Verenigingen kunnen door dit fonds gratis specialisaties aanbieden. Het lesmateriaal wordt kosteloos ter beschikking gesteld én de vereniging krijgt een onkostenvergoeding van €100.- per georganiseerde specialisatie voor de logistiek, gebruik materiaal en inzet van het kader.

Kans voor verenigingen

Met geld uit het specialisatiefonds

 • Stimuleren we verenigingen activiteiten en opleidingen te organiseren;
 • Stimuleren we verenigingsleden om te (blijven) duiken en behouden we leden voor de vereniging.
 • Ondersteunen we verenigingen die wél een specialisatie willen organiseren, maar geen (voldoende) kader hebben;
 • Laten we duikers die geen lid van een vereniging zijn kennis maken met een NOB-vereniging en levert deze kennismaking misschien nieuwe verenigingsleden op.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het specialisatiefonds gelden de volgende voorwaarden:

 • De bijdrage is alleen voor verenigingen. Duikscholen en NOB-instructeurs (NOB4U) die niet zijn ingeschreven bij een vereniging zijn uitgesloten. Duikscholen hebben een commercieel karakter en het specialisatiefonds is bedoeld om activiteiten bij verenigingen te stimuleren.
 • Elke bij de NOB aangesloten vereniging, kan maximaal vier aanvragen per jaar indienen.
 • Er dienen tenminste 4 cursisten mee te doen met de specialisatie.
 • Als een vereniging een specialisatie wil organiseren, maar geen instructeur beschikbaar heeft, doet de NOB haar best een instructeur te vinden die deze specialisatie wil geven bij de vereniging. Er is geen 100% garantie dat dit lukt.
 • De bijdrage geldt alleen voor specialisaties van de NOB, niet voor specialisaties van andere opleidingsorganisaties en niet voor de reguliere NOB-duikopleidingen, kaderopleidingen en/of workshops voor instructeurs.
 • Uit het specialisatiefonds worden de kosten van het opleidingsboek, de brevetkaart en de verzendkosten betaald.
 • De vereniging ontvangt €100,- per georganiseerde specialisatie voor de logistiek, gebruik materiaal en inzet van het kader.
  De specialisatie wordt op de kalender van de NOB-website geplaatst.
 • Leden van de organiserende vereniging, leden van andere verenigingen en duikers die geen lid van een NOB-vereniging zijn, kunnen deelnemen aan de specialisatie. Deelnemers zonder verenigingslidmaatschap betalen €50,- aan de organiserende vereniging. De organiserende vereniging dient dit zelf te factureren aan de cursist.
 • Alleen aanvragen voor specialisaties die tussen 4 januari 2024 en 31 december 2024 worden gegeven komen in aanmerking voor het specialisatiefonds.

Foto: Rob Adan